Ez történt

100 éve halt meg Hangay Oktáv

Tenczer Gábor 2016.03.11.

1919. március 11-én halt meg Kolozsvárott Hangay Oktáv, a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia tanára, kiváló turista szakíró és szervező, az Erdélyi Kárpát Egyesület választmányi tagja, az erdélyi diákturistaság intézményének bevezetője.

A középiskolát Esztergomban és Pozsonyban végezte el, majd Züricj és München műegyetemein folytatta tanulmányait és okleveles vegyészként kezdett dolgozni Németországban. Hazatérve szakmajában nem tudott elhelyezkedni, ezért nevelőként volt kénytelen dolgozni a főúri Széchenyi, a Zichy valamint a Nicky családoknál, és egyideig Sopronban is volt intézeti felügyelő tanár. A kolozsvári egyetemen ismét tanulni kezdett, majd földrajz és természetrajzból szerzett diplomájával a város Kereskedelmi Akadémiáján tanított, emellett az intézmény internátusának felügyelője is lett.

 

Az EKE választmányi tagja (Erdély 1910/1)

 

Még fiatal korában több sportkörnek is tevékeny tagja volt, és a kolzsvári akadémián ő alakította meg az első Magyar Ski-Clubot. Az Erdélxi Kárpát Egyesületnek kezdettől fogva választmányi tagja, néhány évig a központ alelnöke, a Kolozsvári Osztálynak pedig elnöke is volt.

 

Szakmai munkálkodásának eredményeiről a Természet, a Természettudományi Közlöny és a Múzeum Egylet füzeteiben lehetett olvasni. Turista cikkei az Erdély honismereti folyóiratban jelentek meg, de publikált az osztrák Tourist-ban is.

Turista írásai mellett előadásaival és a hírlapokban megjelent cikkeivel sürgette az ifjúság nevelésének égető problémáját és elkészítette a diákturistáskodás kialakításának tervezetét is. Ebbéli kiemelkedő munkálkodását később az Országos Magyar Iskola-Egylet igazgató tanácsának tagjaként végezhette.

 

Szöveg és kép: Kunos Gábor