LEZÁRULT A KÖZÉP-DUNA HATÁRON ÁTNYÚLÓ VÉDELME-PROJECT

Magyar-Horvát együttműködésben, a Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati támogatásával valósult meg a környezeti nevelés feltételeinek fejlesztése - "Danube" - project. A közreműködő partnerek december 11-én mutatták be a megvalósult beruházásokat és fejlesztéseket.

2012. december 13.

Magyar-Horvát együttműködésben, a Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati támogatásával valósult meg a környezeti nevelés feltételeinek fejlesztése - "Danube" - project. A közreműködő partnerek december 11-én mutatták be a megvalósult beruházásokat és fejlesztéseket.

Csak úgy lehetünk büszkék értékeinkre, ha valóban jól ismerjük őket, tudatában vagyunk annak, hogy milyen, világviszonylatban is egyedülálló kincsek között élünk. Ezt a célt szolgálja a magyarországi Baranya megyében, valamint a horvátországi Eszék-Baranya régióban összesen 176 777 euro összköltséggel megvalósult fejlesztési projekt. 

 

A projekt részeként elkészült a pályázatot érintő terület értékleltára és ez alapján egy közös tanulmány valósult meg, mely a turisztikai és a környezeti nevelési programok kidolgozásának alapját képezi. 


Megújult és jelentős mértékben kibővült a kölkedi Fehér Gólya Múzeum (interaktív terepasztallal, virtuális árvízmodellel és homokasztallal a Duna áradásakor és apadásakor lezajló folyamatokat szemléltetve), és a Zlatna Greda Ökocentrum oktatási tevékenysége és oktatási infrastruktúrája. A résztvevő magyar és horvát partnerek közösen készítettek el egy oktatófilmet, mely a Duna szabályozásának természetre, valamint a térség lakóinak életére gyakorolt hatásait mutatja be. 

 

Az oktatást, szemléletformálást segíti a projekt keretében létrehozott természetismereti könyvtár, a nyomtatott, magyar-horvát nyelvű foglalkoztató füzet, valamint az elsősorban gyerekek számára összeállított NatúraKódex. Új pedagógiai proramokat dolgoztak ki, melyek a megvalósult interaktív szemléltető eszközök segítségével ismertetik meg a diákokat a Duna-mente természeti folyamataival.

 

A területen útbaigazító táblákat és magyar-horvát kétnyelvű információs táblákat helyeztek ki. A Fehér Gólya Múzeum honlapja kreatív formában megújult, lényegre törő információkat nyújt a múzeumról és az új szolgáltatásokról. A programok népszerűsítését emellett plakát és magyar-horvát kétnyelvű információs kiadvány szolgálja, bemutatva Béda-Karapancsa és a Kopácsi-rét természeti értékeit, a folyó-mente élővilágát, valamint a megújult pedagógiai programokat, melyek mindezen értékek diákokkal való megismertetését szolgálják.

 

A projekt keretében több hónapon át zajlott a Duna kincsei című vetélkedősorozat, mely ráirányította a régióban élő általános iskolás korú diákok figyelmét a védett területekre, a résztvevők játékos formában bővítették tudásukat a védett területekkel kapcsolatos természeti, gazdaság-, és kultúrtörténeti ismeretekkel. A pedagógusok számára két study tourt, a diákok számára 4 szakmai napot rendeztek, melyek célja a megújult környezeti nevelési infrastruktúra bemutatása volt.

 

A megújult oktatási infrastruktúra és az általa kínált lehetőségek alkalmazása, a számos új oktatási program elősegíti a projektben megfogalmazott célok megvalósulását.

 

 

forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

 

Cikkajánló