Hírek

A „Hideglelés a Bivakszálláson” elnevezésű játék szabályzata

Szerző:
Turista Magazin
2015. szeptember 30.

A) Játék időtartama


A játék kezdete: 2015. december 1.

Játék rész határideinek a vége:
2015. december 31. 7 óra
2016. január 31. 7 óra
2016. február 29. 7 óra

A játék vége: 2016. február 29. 7 óra


Havi sorsolás:
2016. január 4. 13 óra
2016. február 1. 13 óra
2016.március 1. 13 óra

Fődíj sorsolás: 2015. március 1. 14 óra (1075 Budapest, Károly krt.11.)

B) A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. II.3. adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49 ) továbbiakban Szervező.

C) Nyeremény: december Deuter Exosphere -4 típusú hálózsák
január Deuter Exosphere -4 típusú hálózsák
február Deuter Exosphere -4 típusú hálózsák
fődíj Deuter Aircontact 55+10L típusú hátizsák

D) Részvételi feltétel
A felhasználó a foglalással feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a foglalásnál megadott adatait az B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A pályázatban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a pályázat meghirdetett időtartama alatt önkéntesen foglaltak a bivakszállásra. A pályázaton az vesz részt, aki elfogadta a jelen és megfelel a részvételi feltételeknek, valamint aláírta a felelősség vállalási nyilatkozatot. A foglalással a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező az nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a pályázatot követően és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt előrefoglalt Galyatető kilátó bivakszállásán töltsön egy éjszakát. A részvétel önkéntes és a szállás díj kifizetése kötelező. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A pályázatban egy személy többször is foglalhat.

F) A nyertesek kiválasztása
Minden hónapban a leghidegebb körülmények között a bivakszálláson alvó játékosok - akik nevén történt a foglalás - között véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra a nyertes, a www.random.org véletlenszám generátor segítségével. Valamint a fődíj sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik három hónap közül a leghidegebb körülmények között töltöttek éjszakát a bivakszálláson. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a foglalás során megadott email elérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a pályázatban való részvétellel meghatalmazást adnak a szervezőnek, hogy a pályázattal kapcsolatosan emailen keresztül felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően, a résztvevőnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.
A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.
 

G) Nyertes és nyeremény
A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át a Tengerszem túraboltban (1074 Budapest, Dohány utca 29.) előzetes időpont egyeztetés alapján. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 10 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt.

Cikkajánló