Elhunyt Szloboda Árpád (1931-2013)

Elhunyt  Szloboda Árpád, az egykori Országos úttörő táborozási és turisztikai szakbizottság titkára

2013. április 23.

Elhunyt  Szloboda Árpád, az egykori Országos úttörő táborozási és turisztikai szakbizottság titkára

Élete végéig nagy természetjáró volt. A táborozási és turisztikai tevékenység szervezésében és irányításában mindvégig együttműködött a Magyar Természetbarát Szövetséggel.

 

Az akkori főtitkár, dr. Székely Miklós is tagja volt a szakbizottságnak és sok javaslattal segítette azt. Kapcsolatban volt az Országos Kék-túra  Bizottsággal is - Sütő Nagy Attilával és Thuróczy Lajossal - mivel ő kezdeményezte az Úttörő Kék-túra elindítását a hatvanas években. Ez akkor fokozatosan indult és végül 8 tájegységre bővült. Nagyon szép teljesítmény-jelvényt kaptak a sikeres teljesítők.

 

Nevéhez fűződik  az 1973-ban indult  Országos vándortábor mozgalom kiépítése, ami  40 évvel ezelőtt a Bakony és a Mecsek útvonalain indult, majd  a 1990-es évekig 22 gyalogos, 5 kerékpáros és 3 vízi  táborrá, kétszáznál több állomáshellyé bővült. A gyerekek, pedagógusok és a szülők  körében is igen népszerűvé vált. Különös gondot fordított arra, hogy  a gyerekek, de a vezetőik is megismerjék hazánk tájegységeinek földrajzi, természeti adottságait, történelmi, irodalmi, művészeti értékeit.  Ezeken  keresztül  az igazi hazaszeretetre nevelést kívánta megvalósítani.

Kezdeményezte a megyei, járási, városi  állandó táborok létrehozását is. Szorgalmasan látogatta  az általa ismert és a megyei szakbizottságoktól érkezett javaslatokban megjelölt táborhelyeket és mindent  megtett  megvalósításukért. Így jöttek létre pl. a fonyód-ligeti, a káptalan-füredi, az akali, a fadd-dombori, a mecseki és a zempléni táborok. Még a téli hónapok alatt is elment ellenőrizni a gondnokokat, hogy nincs-e probléma a rájuk bízott értékekkel.

 

Legnagyobb teljesítményének kell elismernünk, hogy a Csorsza patak mellett felépült a Zánkai Balatoni Úttörőváros 1969 és 1975 között állami beruházással, de jelentős társadalmi munkában. Ennek műszaki tervezéséhez adott javaslatai mellett a tábor programjának, nevelőmunkájának  kidolgozását is elvégezte. Nemzetközi elismertséget ért el a napjainkban is működő létesítmény.

 

Terve volt még, hogy Csillebérc és Zánka mellett létrejöjjön a harmadik nagy tábor, a gerecsei Pusztamaróton az  igazi „bakancsos turista” gyerekeknek. Ebben az Országos Erdészeti Hivatal, az erdészetek és a Honvédség is segítették. Nem rajta múlott, hogy  ez a terve csak részben valósult meg…

 

Mindnyájan, akik ismerték és szerették őt sokáig fognak jó szívvel emlékezni rá!

 

(Dr. Szabó Imre Ferenc)

 

Cikkajánló