Nyerj jegyeket az ország legmenőbb hegyifilm-fesztiváljára!

Ehhez mindössze egy áprilisi Turista Magazinra van szükséged.

Szerző:
Turista Magazin
2017. március 31.

Ehhez mindössze egy áprilisi Turista Magazinra van szükséged.

Ha szeretnél egy páros belépőt az április 4. és 6. között zajló Banff Hegyifilm-fesztiválra, akkor vegyél egy friss és ropogós áprilisi Turista Magazint, és válaszolj helyesen az alábbi kérdésre.


A Top 10 gyermekbarát túrát bemutató összeállításunkban mely helyszíneket „járjuk körbe” a második és a tizedik helyen?

 

 

A válaszokat a jatek kukac turistamagazin.hu ímélcímre várjuk április 3-án 10 óráig. A sorsolás áprilisi 3-án 11 órakor lesz. A nyerteseket ímélben értesítjük.

 

 

 

 

Nyereményjáték-szabályzat

 

A játék célja


Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy neked, mint a Turista Magazin lelkes olvasójának lehetőséget biztosítunk arra, hogy megnyerd a 2 db páros belépő egyikét a Banff Hegyifilm Fesztiválra.

 

A) Játék időtartama
A játék kezdete: 2017.03.31.
A játék vége: 2017.03.03. 10.00 óra
Sorsolás: 2017.04.03. 11.00 óra (1075 Budapest, Károly krt. 11.)


 

B) Játék szervezője
A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. 3.; adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49), továbbiakban: Szervező.

 

C) Nyeremény: 2 db páros belépő a Banff Hegyifilm Fesztiválra 2017.04.04-06.

 

D) Részvételi feltétel
A felhasználó az ímél küldésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy az ímélben szereplő adatait a B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes ímélcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra (ímélt küldenek), valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki az ímél elküldésével elfogadta a részvételi feltételeket, illetve megfelel azoknak. A regisztrációval (az ímél elküldésével) a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, valamint elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.


 

E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt elküldje a helyes válaszokat ímélben a kiírásban szereplő ímélcímre. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

 


F) A nyertesek kiválasztása
A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott ímél elérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A résztvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan ímélben felvegye velük a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti nyereményátvételi igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, avagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, aki(k) kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére. A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.


 

G) Nyertes és nyeremény
A nyertest ímélben értesíti ki a Szervező. A nyeremény átvétele az ímélben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy amennyiben a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt.
a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.
 

Cikkajánló