Te is segítheted a természetjárás fejlesztését

Kiadónk, a Magyar Természetjáró Szövetség egy kérdőívvel szeretné felmérni a természetjárási szokásaitokat, hogy még jobb feltételeket tudjon biztosítani kedvenc hobbinknak.

Szerző:
Turista Magazin
2016. szeptember 10.

Kiadónk, a Magyar Természetjáró Szövetség egy kérdőívvel szeretné felmérni a természetjárási szokásaitokat, hogy még jobb feltételeket tudjon biztosítani kedvenc hobbinknak.

Az alábbi kérdőívet már csak azért is érdemes kitölteni, mert aki ezt megteszi (és megadja az ímélcímét) részt vesz egy sorsoláson, amelyen Turista Magazin előfizetéseket és Országos Kéktúra ajándékcsomagokat sorsolnak ki.

 

 

 

 

 

 

A kérdőívhez tartozó nyereményjáték szabályzata:


A játék célja


Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy neked, mint a hírlevelünk lelkes olvasójának örömöt okozhassunk és lehetőséget biztosítunk Magyarország egy részének megismeréséhez.

 

A) Játék időtartama

 

A játék kezdete: 2016. szeptember 08.
A játék vége: 2017. január 06.
Sorsolás: 2017. január 13. 12 óra (1075 Budapest, Károly krt.11.)

 

B) Játék szervezője

 

A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. II.3. adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49 ) továbbiakban Szervező.


C) Nyeremény:

 

8 db kéktúrás ajándékcsomag

2 db éves Turista Magazin előfizetés


D) Részvételi feltétel


A felhasználó a regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait az B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

 

E) A játékba kerülés feltételei

 

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt kitöltse a „Túrázási szokások” című kérdőívet az online-kerdoiv.com felületen, és megadja az e-mail címét a Turista magazin weboldalán és facebook oldalán megosztott kérdőív felhívásban lévő kérdésekre. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

 

F) A nyertesek kiválasztása

 

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlen szám generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott email elérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan emailen keresztül felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően, a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.
A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.


G) Nyertes és nyeremény

 

A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények (kivétel a TM előfizetés) átvétele az emailben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt.

 

Cikkajánló