Hírek

TENGERSZEM vásárlási utalvány nyereményjáték szabályzat

Szerző:
Turista Magazin
2012. július 31.A) Játék időtartama

A játék kezdete: 2015. november 3.
A játék vége: 2015. november 9. 12 óra
Sorsolás: 2015. november 9. 13 óra (1075 Budapest, Károly krt.11.)

B) A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. II.3. adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49 ) továbbiakban Szervező.

C) Nyeremény: 5 db 2000 ezer forintos TENGERSZEM vásárlási utalvány

 

D) Részvételi feltétel
A felhasználó a regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait az B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező az nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

 

E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt emailben helyesen válaszoljon a Turistamagazin.hu weboldalon megosztott játék felhívásban lévő kérdésre. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

F) A nyertesek kiválasztása
A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott email elérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan emailen keresztül felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően, a résztvevőnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.
A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

 

G) Nyertes és nyeremény
A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények (kivétel a TM előfizetés) kizárólag személyesen vehetők át a szerkesztőségben. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 14 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt.

 

Cikkajánló