EZ TÖRTÉNT... FEBRUÁR

Ebben a hónapban alakult meg, 105 éve a Magyar Sí Club. 

2013. február 13.

Ebben a hónapban alakult meg, 105 éve a Magyar Sí Club. 

Kunos Gábor történelmi visszatekintésének új része.

105 éve
1908. január 9-én 31 taggal alakult meg Budapesten a Magyar Si Club (mai nevén Magyar Sí Klub), amely kifejezetten a hazai sísport és a versenyzés fejlesztését hivatott szolgálni.

 

 

Már a 19. század vége felé elkezdett terjedni a havas lejtőkön e mozgásfajta hazánkban is, de csak néhány embert és egyesületi csoportot tudott megragadni. Egy ilyen célú szervezet létrehozására az 1900-as évek első felében már történtek kezdeményezések (Magyar Alpesi Club, majd 1907-ben Budapest Si Egyesület), de ezek nem voltak elég komolyak, ennek megfelelően eredményesek sem. Ezután dr. Jordán Károly és dr. Schwicker Richárd állt a mozgalom élére, akik az ügy érdekét szívükön viselve, eszmeisége által vezérelve népszerűsítették az új testedzés e formáját társadalmi körökben és az egyetemi ifjúság berkeiben egyaránt. Az alapítók között rajtuk kívül Déry József, Plöckl Antal és Serényi Jenő nevét is felfedezhetjük.

 

A megalakulás után tíz nappal a Magyar Turista Egyesület Egyetemi Osztálya - Serényivel az élen - megrendezte a Dorog melletti Gete-hegyen (Gete-csoport, Keleti-Gerecse) az első síversenyét, amely - újszerű volta ellenére - komoly sajtóvisszhangot kapott.

 

 

15 éve
1998. február 23-án halt meg Tálos Zoltán, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium testnevelő tanára, kiváló hegymászó, síző, kajakos és természetfotós. Az 1956-os események alatt az intézmény megválasztott parancsnokaként nem engedte a diákokat az utcára menni, nehogy könnyelműségből valamilyen meggondolatlan dolgot tegyenek. Ezért „hálából” két évre a kistarcsai internálótáborba került.

 

 

Szabadulása után először hajóépítő segédmunkásként dolgozott, majd Pannonhalmára került, ahol ismét taníthatott. 1959-ben hegymászó és barlangász csoportot is létrehozott az iskolában, a többi szakkör mellet. A 60-70-es években diákjait vitte mindenfelé a hegyekbe, ahová csak lehetett. A régi hagyományok szellemében oktatta őket, melynek nem a teljesítményhajhászás, hanem a természet tisztelete és a társak minden körülmények közti partnersége volt a lényege. A Magas-Tátrában néhány volt tanítványával két új utat is mászott a Tátra-csúcs Ny-i falának jobb oldali bordáján és a Nagy-Sárkányfal-torony ÉNy-i gerincén. (Szegény család legkisebb fiaként 1926. november 4-én született Lengyeltótiban.)
 

 

Cikkajánló