Hírek

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

 A "Hideglelés a bivakszálláson" nevű játékunk résztvevőinek az alábbi nyilatkozatott kell kitölteniük.

Szerző:
Turista Magazin
2015. augusztus 30.

 A "Hideglelés a bivakszálláson" nevű játékunk résztvevőinek az alábbi nyilatkozatott kell kitölteniük.

 

 

 

Alulírott…………………………………………………………………………(név)…………………………………………………… …………………………………………………………..(lakcím)………………………………………………………………………… (születési,hely,idő)……………………………………..…………(mobiltelefon)……………………………………………………..….……………….…(e-mail cím),

Hideglelés a bivakszálláson elnevezésű pályázat (továbbiakban Pályázat) résztvevője, büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pályázat során:

- saját felelősségemre veszek részt;
- a házi rendet maradéktalanul betartom;
- egészségi állapotom a Pályázaton való részvételt lehetővé teszi;
- alkohol illetve kábítószer befolyása alatt nem állok;
- Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozok mindennemű kárért, amit én magam okoztam a szálláson, illetve a hozzátartozó létesítményeiben.
- Tudomásul veszem, hogy a bivakszálláson kép/videó felvétel is készülhet, amelyen - mint a bivakszállás használója - szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a Magyar Természetjáró Szövetség és a Turistacentrum kft.-vel, a pályázat szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben.


Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam, teljes tartalmukat tudomásul vettem, és minden leírt ponttal korlátlanul egyetértek.Kelt: Galyatető ……………………….


Aláírás……………………………………………....

 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Magyar Természetjáró Szövetség kezelje és azokat felhasználja jövőbeni tájékoztatás céljából e-mailben időbeli korlátozás nélkül. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom. A Magyar Természetjáró Szövetség kijelenti, hogy a fent megjelölt adatokat, illetve a tudomásukra juttatott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.törvény rendelkezései szerint kezeli.

Cikkajánló