MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG TAGSÁGI JOGVISZONYA 2013-BAN

Íme a 2012. december 16-ai MTSZ Rendkívüli Választmányi ülésén elfogadott változások, melyek a tagsági viszonyrendszert érintik.

 

2013. január 2.

Íme a 2012. december 16-ai MTSZ Rendkívüli Választmányi ülésén elfogadott változások, melyek a tagsági viszonyrendszert érintik.

 

A Rendkívüli Választmányi ülés tagviszony rendszert érintő döntései

  • a civil törvény rendelkezéseivel összhangban a szövetség tagja egyesület vagy alapítvány lehet - az ülésen az egyik küldött által benyújtott módosító javaslat alapján a küldöttek megszavazták, hogy ez a (törvényi) felsorolás egészüljön ki a következővel: „valamint természetjáró, természetbarát egyesületeket, alapítványokat tagként szervező megyei szövetségek”
  • a Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezetei közvetlenül érvényesítik tagviszonyukat az MTSZ felé
  • a tagszervezetek fix összegű tagdíjat fizetnek
  • a tagdíj mértéke a maximum 100 természetes személy taggal rendelkező tagszervezet esetén 10 000 Ft, míg a 100 fő feletti taglétszámnál 20 000 Ft
  • minden tagszervezetet képviseleti jog illet meg
  • a képviseleti jog egyesületenként 100 főig 1 mandátum, 101 főtől 2 mandátum

 

Az ebből következő helyzet:

A 1. pontban leírtak alapján az egyesületek fizetnek egyesületi tagdíjat, mivel a szövetség tagja az egyesület. Az egyének az MTSZ-nek nem tagjai. Az egyéni érvényesítés megszűnik.

 

 

Hogyan kapcsolódnak a magánszemélyek mégis az MTSZ-hez?
Az MTSZ tagegyesületeinek magánszemély tagjai oly módon kapcsolódnak az MTSZ-hez, hogy kiválthatják az ún. MTSZ kártyát (ami lényegében hasonlít az egyéni érvényesítéshez, a különbség az, hogy az egyesület nem az egyéni érvényesítés révén lesz tagszervezet!).


Az MTSZ kártya alapján kaphatnak kedvezményt a túrákon, egyes szolgáltató helyeken.

A 2013-as év a kártya tesztéve, ezért a tagegyesületi tagoknak 2013-ban ingyenes. A kártya névre szóló, de nem fényképes. Kiváltását az MTSZ Országos Központjában kell írásban egyesületi összesítővel kérvényezni. A kiadása január 20-tól kezdődik. A régi igazolvány 2013. január 31-ig, a plasztik TT kártya 2012. december 31-ig érvényes.


Az egyéni tagok regisztrációjával (a kártya igénylésével) kapcsolatos részletes tennivalókat azt követően küldik el az egyesületeknek egyenként, amint az adott egyesületektől az adataikat egyeztető, a tagsági jogviszonyukat megerősítő, mellékelt adatlapot az MTSZ részére visszaküldik.

 


A korábbi „közvetlen” és „nem közvetlen” státusz
Az ún. „közvetlen” státuszt nem a módosított alapszabály teszi lehetővé, ez idáig is létezett az MTSZ-ben. Az egyesület, aki tagdíjat fizetett az MTSZ-nek, az MTSZ tagja volt függetlenül attól, hogy ezt közvetlenként vagy nem közvetlenként tette. Az pusztán adminisztrációs kérdés volt korábban is, hogy a tagdíja a megyei szövetségen keresztül jutott el az MTSZ-hez vagy közvetlenül ide fizette be.


Tagsági jogviszony szempontjából semmilyen különbség nem volt a „közvetlen” és „nem közvetlen” tagok között. A közvetlenek nem járultak hozzá a megyei szövetség működéséhez anyagilag, míg a többiek igen, de ez csak a megyei szövetség szempontjából bír jelentőséggel az MTSZ szempontjából nem.


Vagyis minden egyesület, aki közvetlenül vagy közvetve (megyén keresztül) MTSZ tag volt 2012-ben, az az idén is tag, ha az idei évi tagdíjat megfizeti. Erre vonatkozóan közgyűlést nem kell összehívni. Tehát elegendő a 2013-as évre megfizetni a tagdíjat és az adategyeztető lapot e-mailben vagy postai úton visszaküldeni. Az egyesület tagjai pedig jogosultak lesznek a kártyákra.

A tagdíjat, minden egyéb befizetést az MTSZ Országos Központjának bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. 11786001-20107790), illetve a központ pénztárába lehet befizetni.

A tagdíj befizetése után az egyesület számlázási címére kiállított számlát minden esetben megküldi az MTSZ.

A szövetség megkér minden befizetőt, hogy az ERSTE Bank Zrt.-s számla számot (ide szóló sárga csekk) befizetésre a jövőben ne használjátok! Ez a bankszámla szám megszűnik!

 


forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

 

Cikkajánló