Milyen a jó gyerektábor?

Szeretnél egy fémkulacsot vagy egy 1 éves Turista Magazin-előfizetést? Görgess le, és töltsd ki a kérdőívünket!

Szerző:
TM
2016. november 1.

Szeretnél egy fémkulacsot vagy egy 1 éves Turista Magazin-előfizetést? Görgess le, és töltsd ki a kérdőívünket!

 


 

 

 

 

 

Nyereményjáték-szabályzat
 

 

A) Játék időtartama
A játék kezdete: 2016. november 09.
A játék vége: 2016. december 31.
Sorsolás: 2017. január 13. 10 óra (1075 Budapest, Károly krt. 11.)
 

B) Játék szervezője
A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. 3.; adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49), továbbiakban: Szervező.
 

C) Nyeremény: 5 db fémkulacs és 5 db 1 éves Turista Magazin-előfizetés
 

D) Részvételi feltétel
A felhasználó a regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes ímélcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a részvételi feltételeket, illetve megfelel azoknak. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.
 

E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt kitöltse a „Táborozási szokások” című kérdőívet az online-kerdoiv.com felületen, valamint megadja az ímélcímét a Turista Magazin weboldalán és Facebook-oldalán megosztott kérdőív felhívásában lévő kérdésekre. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.
 

F) A nyertesek kiválasztása
A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott ímélelérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A résztvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan ímélben felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyereményátvételi igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.
A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.
 

G) Nyertes és nyeremény
A nyerteseket ímélben értesíti ki a Szervező. A nyeremények átvétele az ímélben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

 

Cikkajánló