Nyerj egy menő fejlámpát a december-januári számunkkal!

Ehhez mindössze három kérdésre kell helyesen válaszolni a farkasos cikkünk kapcsán.

Szerző:
Turista Magazin
Fotó:
Turista Magazin
2016. december 8.

Ehhez mindössze három kérdésre kell helyesen válaszolni a farkasos cikkünk kapcsán.

Tesztelésre kaptunk egy Olight HO5S Active fejlámpát, amelyet nem kért vissza a magyarországi forgalmazó, ezért egy szerencsés olvasónk elviheti tőlünk. Ehhez mindössze egy december-januári Turista Magazinra van szükség, amelynek a 72. oldalán található egy riport a Magyarországon élő farkasokról. Aki elolvassa a cikket, könnyedén válaszolhat az alábbi három kérdésre, és ezzel részt vesz a nyereményjátékban. A helyes megfejtők között sorsoljuk ki a fejlámpát.

 

  1. Hány év szabadságvesztés szabható ki Magyarországon egy szürke farkas elejtéséért?
  2. Jelenleg hány kameracsapda van az Aggteleki Nemzeti Park területén?
  3. Melyik erdei állattal nem mernek kikezdeni a farkasok?


A válaszokat a jatek kukac turistamagazin.hu ímélcímre várjuk december 14-én éjfélig, a sorsolás december 15-én délben lesz. A nyertest ímélben értesítjük.

 

Magyar farkasok nyomában - Kvíz
Nyereményjáték-szabályzat


A játék célja
Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy neked, hírlevelünk lelkes olvasójának örömöt okozhassunk, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy megnyerd az Olight HO5S Active fejlámpát.
A) Játék időtartama
A játék kezdete: 2016. december 06.
A játék vége: 2016. december 14. éjfél.
Sorsolás: 2016. december 15. 12 óra (1075 Budapest, Károly krt. 11.)
B) Játék szervezője
A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. 3.; adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49), továbbiakban: Szervező.
C) Nyeremény: 1 db Olight HO5S Active fejlámpa
D) Részvételi feltétel
A felhasználó az ímél küldésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy az ímélben szereplő adatait a B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes ímélcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra (ímélt küldenek), valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki az ímél elküldésével elfogadta a részvételi feltételeket, illetve megfelel azoknak. A regisztrációval (az ímél elküldésével) a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, valamint elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.
E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt elküldje a helyes válaszokat ímélben a kiírásban szereplő ímélcímre. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.
F) A nyertesek kiválasztása
A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott ímélelérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A résztvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan ímélben felvegye velük a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti nyereményátvételi igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, avagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, aki(k) kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.
A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.
G) Nyertes és nyeremény
A nyertest ímélben értesíti ki a Szervező. A nyeremény átvétele az ímélben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy amennyiben a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

 

Cikkajánló