Országos Magyar Turista Kiállítás - Budapest 1931.

Az MTSZ megalakításának 100. évfordulója előtt felvillantunk pár régi emléket a hazai természetjárás történetéből. Most egy nagyszabású kiállításra repítjük olvasóinkat időgépünkkel.

Szerző:
Kunos Gábor - MTSZ
Fotó:
TA/1931 és Kunos Gábor
2013. november 27.

Az MTSZ megalakításának 100. évfordulója előtt felvillantunk pár régi emléket a hazai természetjárás történetéből. Most egy nagyszabású kiállításra repítjük olvasóinkat időgépünkkel.

 

A Magyar Turista Szövetség nagyszabású kiállítását a Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet József körúti helyiségeiben dr. Zsitvay Tibor igazságügy miniszter, az MTSZ és a kiállítás védnöke nyitotta meg 1931. május 16-án, akit a rendező bizottság nevében dr. Thirring Gusztáv, a szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntött:


„Ez a kiállítás oly eszme diadalát hirdeti, mely hazánkban csak aránylag rövid idő óta ismeretes. A magyar turistaság alig tekint vissza hatvan évnél hosszabb időre. Tulajdonképpen a Magyarországi Kárpátegyesületnek 1873-ban történt megalakításával vette kezdetét a hazai turistaügy intézményes szervezése, és már az 1885. évi országos kiállításon ott láttuk a fiatal egyesület pavilonját, melynek tanulságos gyűjteményei méltán felkeltették a látogatók figyelmét. Annál meglepőbb, hogy az 1896. évi ezredéves országos kiállításon a turistaság csak a mezőgazdaság nagy csoportján belül kapott egy város és egyetlen magánkiállító képviseltette a magyar turistaságnak akkor már fellendülő ügyét, oly szűk keretben, mely jelentőségével semmiképpen nem állott arányban. Évtizedek múltak el ezután, míg magyar turistaság fejlettségének bemutatására, az 1926. évi sportkiállítás kereténrn, újból alkalom nyílt, de az a szűk szobácska, mely e célra a Nemzeti Múzeum kiállítási helyiségeiben rendelkezésre állott, korántsem bírta befogadni azt az anyagot, mellyel már akkor is felléphettünk volna, hogyha ügyünk állapotáról hű képet adnunk lehetőség nyílik.


A hazai turistaügy rendkívüli fejlődése, melynek a legutóbbi időben tanúi lehetünk, immár elódázhatatlan kötelességünkké tette, hogy végre oly összefoglaló és egyetemes kiállítással lépjünk a nyilvánosság elé, mely megismertesse a világot céljainkkal és terveinkkel, számot adjon eddigi működésünk eredményéről és ezzel lehetővé tegye, hogy a magyar turistaság végre visszakapja azt a méltánylást és elismerést, melyre hazafias és közérdekű működésével méltán rászolgált."

 

Az ünnepélyes megnyitón jelen voltak a kereskedelemügyi, a földművelésügyi, a népjóléti, a honvédelmi és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumok, az Országos Testnevelési Tanács, az Idegenforgalmi Tanács, a Magyar Városok Országos Kongresszusa, a sportszövetségek és sportintézmények képviselői is.

 

Dr. Zsitvay Tibor védnök válaszbeszédének záró mondatai így hangoztak a jeles napon:


"Ez az olthatatlan szeretet itt van ezen a kiállításon és tovább él az utánunk növekvő új magyar turista nemzedékek szívében is, mint a nemzet és a magyar turistaság összeforrott jövőjébe vetett hit útmutató lánoszlopa.


A múlt emlékei: a jövő programja. A múlt dicsősége: a jövő záloga.


Turistahit és turistaakarat elér minden magyar csúcsot a magyar ég alatt. A kiállítást megnyitom."

 

Ezek után Vörös Tihamér kiállítási igazgató vezetésével megindult az előkelő vendégsereg a kiállítás megtekintésére.

 

 


Vörös Tihamér a kiállítás megszervezője

 

 

Képek a kiállításról:

 


Dr. Téry Ödön turistaereklyéi

 

A téli turistaság és sísport csoportja

 

A Mátra-Galyatetői menedékház mása

 


A Magyarországi Kárpát Egyesület alkotásai és munkaterületei
kiállítási anyagának egy része

 

A Magyar Turista Egyesület kiállítási csoportja

 

A Mecsek Egyesület alkotásai
(Középen az új jubileumi menedékház)

 

A kiállítás cserkész csoportja

...

 

A kiállított tárgyak jegyzékében 540 tételcsoport szerepelt, amelyek szinte megszámlálhatatlan tárgyat illetve dokumentumot tartalmaznak. Ezeken felül a kiállítási termek ablakaiban mintegy 2000 diapozitívot is elhelyeztek.

Cikkajánló