PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MTSZ LOGÓ

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSz) logójának tervezésére pályázatot ír ki.

 

2012. november 20.

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSz) logójának tervezésére pályázatot ír ki.

 

1. A pályázat kiírója és általánosan megfogalmazható tevékenysége, ismérvei

 

A Magyar Természetjáró Szövetség a Magyarországon működő, gyalogos turista és azzal rokon tevékenységet folytató szervezetek munkáját elősegítő, a természetjáró érdekeket képviselő civil szervezet. Ezen tevékenységek legnagyobb országos szövetsége.

 

Gyalogos turista tevékenységek

- természetjárás
- teljesítménytúrázás
- nordic walking
- geocaching túrázás

 

Rokon tevékenységek

- különösen a barlangjárás
- hegyi-, és terepfutás
- hegymászás
- kerékpáros túrázás
- sítúrázás
- vízi túrázás
- honismereti célú országjárás
- zarándok turizmus

 

Mindezek mellett fontos jellemzője a természetközeliség, annak megbecsülése, a zöld gondolatiság, a fenntartható túrázás. A szövetség a fenti tevékenységet űző szervezetek ernyőszervezete. Egyúttal mindenki másnak, aki ezeket a tevékenységeket űzi, de nem szervezett turista szolgáltatást kíván nyújtani (nem tagja egyesületnek). A szövetség több évtizede létezik, elődei és maga a szervezett turistaság több mint 100 éves.

 


2. A pályázók köre
A pályázati kiírására pályázatot nyújthat be minden természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye illetve székhelye az Európai Gazdasági térség valamely tagállamának területén van.

 


3. A pályázat tárgya
A Magyar Természetjáró Szövetség egy megújulási folyamat kezdetén áll, mely modern arculatot kíván. A kiasarculat alapegységét képező logónak meg kell felelnie a korszerű logo szakmai kritériumainak.

 • A logó képes legyen az MTSZ legfőbb tevékenységének a vizuális megjelenítésére. A pályázó feladata, hogy logóra koncepciótervet készítsen és mutasson be az MTSZ elnöksége számára.
 • A koncepcióterv részletes tartalma: logotípia

 

LOGÓ

 • Logotípia megtervezése 2 külön feliratos és felirat nélküli változatban.
  Felirat 1: Magyar Természetjáró Szövetség
  Felirat 2: MTSz

 

KÉSŐBBI ÉS TOVÁBBI FONTOS MEGJELENÉSI TERÜLETEK:

Az MTSZ tevékenysége és hagyományos működése okán napi szintű kapcsolatokat tart fent országos tagságásval. Számos megjelenési formája megköveteli nagyarculati elemek tervezését is. A logónak kézenfekvően fejleszthetőnek kell lennie olyan további megjelenési területek irányába, mint a kisarculati elemek, és a már nagyarculathoz tartozó, az MTSZ működési területeit jelentő, következő speciális felületek, stb:

 • Jelvény
 • Ruházat, hímzett vagy szövött címkék, szitanyomás
 • Kitelepülések marketing elemei (molinó, sátor, strandzászló, stb.)
 • Kiadványok, oklevelek, pecsét, igazolófüzetek, útjelző táblák, fafaragások, stb.
 • Autó design, feliratozás
 • Weboldal fejlécek, bannerek, facebook fal

A logó tervezésénél érdemes ezt figyelembe venni, a zsűri a pályamű elbírálása során a fejleszthetőséget is vizsgálja. A fent felsorolt felületekre készített látványtervekkel bővített pályamunkákat a zsűri figyelembe veszi, a pályaművek elbírálását ez értelemszerűen segíti.

 

 

4. Alaki követelmények

 • 3 PDF-et kérünk. Az első PDF tartalmazza a kitöltött jelentkezési lapot. A második PDF magát a pályaművet. A harmadik a kitöltött Pályázati nyilatkozatot. Mivel csak elektronikus úton várjuk a pályázatokat, a jelentkezési lapon és a nyilatkozaton a pályázó scannelt aláírását kérjük a PDF-be.
 • A pályázat jeligés. A szabadon választható jeligét kérjük a jelentkezési lapon és a pályaművön is feltüntetni, hogy a pályaműveket a jelige (és ne a név) alapján bírálhassa el a zsűri.
 • A pályamunkákat A4-es méretű oldalakra, tematikusan bontva várjuk.
 • A PDF 150-300 dpi felbontásban tartalmazza a terveket, hogy a kiválasztott pályaműveket - a kiválasztást és további elbírálást segítendő - nyomtatni is lehessen.
 • A logóterv színes, fekete-fehér és negatív változata elvárás.

 

5. A pályázat benyújtása

 • A pályázat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka beküldése szükséges.
 • A pályázatot elégséges 1 példányban elektronikus úton benyújtani.
 • A pályamunkákat digitális formátumban, mailben vagy fileküldő programmal kérjük eljuttatni az alábbi mail címre:

info@termeszetjaro.hu

 • Kérjük, hogy az elektonikusan megküldött anyagok esetén az e-mail tárgya tartalmazza az alábbiakat:

„Logópályázat MTSZ 2012”

 • A pályaművek beérkezésének határideje: 2012. november 25.
 • A beérkezett pályaművek véglegesnek számítanak, azokon a későbbiekben korrekciót nem fogadunk el.

 

 

6. Általános elvárások az arculatok kapcsán

Ragaszkodjanak az alábbiakhoz:

 • A zöld színt, amit a megújult MTSz az első közgyűlés óta készült anyagokon és a slide-on is használt, meg kell tartani! Lásd mellékelt képeket!


Figyelem!

A mellékelt látvány elemek nem követendők, a hozzájuk igazított arculat előnyt nem, de hátrányt jelenthet az elbírálás során. A zsűri egyértelműen újszerű, egyedi terveket vár a pályázóktól.

 

Vizualizáljanak lehetőség szerint minél többet az alábbi kulcsszavak közül:

 • természetjáró:

Minden kritérium origója a természetjárás, a környezetünk szépségeinek, a magyarországi, vagy magyarlakta területeknek a bejárása, megismerése. Az ebben a környezetben otthonosan mozgó turistaság ezen tapasztalatok és élmények mentén válik felelősségteljes gondozójává, védőjévé, építőjévé természetes környezetének, ősi lakhelyének és barátjának - a magyar földnek.

 

 • zöld-természetes:

A turizmus alapvetően a hegyekben, erdőkben a zöld környezetben valósul meg. A zöld gondolatok, a fenttarthatóság, az ember és a környezet jövőbe mutató harmonikus együttélése, a felelősségteljes és környezettudatos attitűd alapelvárás minden tagtól, és szimpatizánstól

 

 • aktív:

a turizmus mint rekreációs tevékenység és társadalmi szerepvállalás egyértelműen dinamikus, mozgékony, és aktív tagságot jelent. Hivatalos szakágaink a következők: gyalogos (legfőbb), kerékpáros (dinamikusan növekvő létszám), vízi, magashegyi, barlangász

 

 • barátságos:

az MTSZ korábban Magyar Természetbarát Szövetség nem feledi, tagadja múltját, büszkén viseli és hirdeti jogelődjének természetbarát mivoltát, ápolja hagyományait.

 

 • önkéntes:

a felvállalt társadalmi munkákban megvalósuló értékek megjelenítése: kreativitás; sokszínűség, hagyománytisztelet; szolidaritás

 

 • modern:

az MTSZ 2012-ben a megújulás szövetségeként minden működési elvét, a turistasághoz kötődő munkafolyamatát, tevékenységét, tagságát szeretné felfrissíteni, modernizálni, korhűvé tenni.

 

Legyenek letisztultak és egyszerűek;

 • Legyenek könnyen felhasználhatók, többféle méretben, anyagon, felületen és színben (pl. honlapon és ajándéktárgyakon - válltáska/irattartó, jegyzettömb, USB-stick).
 • Színes és fekete-fehér változatban is használhatóak legyenek.
 • A logót alkotó színkódok meghatározása elvárás a következő színrendszerekben: CMYK, Pantone, RGB
 • Magában a logóban nem tanácsoljuk a színátmenetek használatát, mivel az eltérő megjelenítési formák és kimeneti berendezések erősen korlátozzák a sokoldalú kivitelezést. A színátmenetek alkalmazása ettől függetlenül nem tiltott, de használatát inkább kiegészítő és emiatt akár elhagyható hátterekre, felületekre korlátozza a pályázó.

 

Írásos kiegészítések, érvelések;

 • Nem elvárás, de lehetőség, hogy a pályázó kiegészítheti a pályaművet csatolt (külön A4-es oldalakra szerkesztett) érvelésekkel, magyarázatokkal. Ez esetben kérjük a pontokba szedett, lényegretörő és közérthető megfogalmazást. Terjedelme: maximum 1 db A4-es oldal.

 


7. A pályázat elbírálása

A beérkező pályaműveket - a szerző kilétének ismerete nélkül, jelige alapján - az MTSZ elnöksége és munkatársaiból álló szakmai zsűri bírálja el. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye.

 

 

8. Díjazás
A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:

 • a nyertes pályamunka készítője a grafikák felhasználásra alkalmas formájának átadása után - vektorgrafikus formátum - bruttó 100.000 Ft-os díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljes körű, kizárólagosan a Magyar Természetjáró Szövetség számára történő felhasználásának jogát;

 

 

9. További információk és feltételek

 • Pályázaton való részvétel díjmentes.
 • Határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét.
 • A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes logó és arculati elem felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
 • Amennyiben több - akár magán-, akár jogi - személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíró számára egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben a jelentkezési lapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult kontaktszemély nevét és elérhetőségét.
 • A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által - szerzői jogsértés címen - esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
 • A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.
 • A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a info@termeszetjaro.hu e-mail címre küldött, az érdeklődő elérhetőségeit (telefon, e-mail) tartalmazó megkeresések alapján áll módunkban válaszolni.

 

A kiírás és a jelentkezési lap PDF-állománya alábbiakban letölthető.

Cikkajánló