Szakmai füzetek

Hogyan taníthatjuk a természetjárást? Mit kell tudni a GPS-ről? Ingyenesen letölthető kiadványainkból most mindezt megtudhatod!

Szerző:
MTSZ
Fotó:
Gulyás Attila
2013. november 17.

Hogyan taníthatjuk a természetjárást? Mit kell tudni a GPS-ről? Ingyenesen letölthető kiadványainkból most mindezt megtudhatod!

Ezen az oldalon néhány érdeklődésre számot tartó kiadványt teszünk közzé, amelyek a kiadását a Magyar Olimpiai Bizottság támogatta.

 

 

1) TANÍTHATJUK A TERMÉSZETJÁRÁST [letöltés pdf formátumban]
Az Oktatási Hivatal az alapfokú nevelési-oktatási szakasz felső tagozatán, 5-8. évfolyamra vonatkozó nevelési-oktatási program fejlesztését tervezi. A Magyar Természetjáró Szövetség a hivatal részére kidolgozta azt a követelmény és modul rendszert, amelynek mentén a természetjárás megjelenhet az alapfokú oktatásban. Ha a tervezett projekt sikerül, akkor a közoktatásba -helyi igények szerint- a Haza megismerése eszközeként beépülhet a természetjárás sok tudáseleme és gyakorlata.


A tantervi oktatási tervezet szakmai füzetekben való kiadását azért tartottuk szükségesnek, mert egyesületeink vezetői, tagjai között számos pedagógus található. Ezt az anyagot alternatív okatási-nevelési környezetben (tanköri kirándulások, erdei iskolai oktatások, természetjáró szakkör, stb.) fel tudják használni addig is, amíg a közoktatási programba bekerül. E mellett hasznos lehet iskolás korú túravezetők képzésénél is.

 

 

 

2) OKTATÁSI MÓDSZERTAN [letöltés pdf formátumban]
A szervezett természetjárásban több területen megjelenik a felnőttképzés igénye: túravezetők, civil vezetők, multiplikátorok, önkéntes vezetők képzése. A felnőttek oktatása, képzése ugyanakkor sok tekintetben eltérő problémákat vet fel, mint a gyerekkorúaké.

A természetjárók körében szervezett képzéseknél is figyelembe kell venni a felnőttképzés olyan sajátosságait, mint az önkéntes jellegből fakadó adottságokat (motiváció pozitív hatása, kötelező jelleg hiányának bizonyos negatív hatása), az időbeosztást, a végzettségek, ismeretek különbözőségét, a tanulástól, mint rendszeres, rutinszerű tevékenységtől való időbeni el távolodást (újra meg kell tanulni tanulni).


A szakmai anyag célja, hogy a képzések tervezésekor az oktatók képesek legyenek kiválasztani az adott célcsoport számára leghatékonyabban alkalmazható módszert.
Felépítésében bemutatja a módszereket az ellenjavallatokat. Szakmaiságában alkalmas pedagógus továbbképzésre, magasabb szintű felnőttképzésre.

 

 

 

 

3) AMIT A GPS-RŐL TUDNI KELL [letöltés pdf formátumban]
tereptárgyak felhasználása nélküli helymeghatározás a tengeri hajósoknak és a sivatagi karavánoknak is fontos feladata volt már az ókortól kezdve. A hónapokig tartó, óceánokon átívelő, hazájuknak hírnevet és elismerést hozó középkori nagy felfedező utak sikerét vagy éppen kudarcát az időjáráson kívül nagyban befolyásolta a navigáció minősége is.

A hajóskapitányoknak matrózévek hosszú sora alatt kellett megtanulni a tájékozódás tudományát, a térkép és a műszerek helyes kezelését. A partvonaltól való elrugaszkodás a 12. század környékén kezdődhetett, amikor az európaiak a kínai kereskedők révén megismerték az iránytűt. Ezzel még csak a haladási irányt lehetett meghatározni, a pozíciót sokáig a hajó sebességének a haladási irányba történő kivetítésével határozták meg, olykor több száz mérföldes tévedéssel.


Ehhez képest ma már minden előképzettség nélkül, egyetlen műszer segítségével, néhány méteres biztonsággal a világ bármely pontján, másodperceken belül meg tudjuk mondani a helyzetünket. Hosszú és áldozatos út vezetett idáig.

Cikkajánló