A Magyar Turista Szövetség vezetői 1913-1944 között

A Magyar Turista Szövetségnek több jeles személy is volt az elnöke működésének mintegy 30 éve alatt, amelyből a kezdeti éveket megnehezítette az első világháború.

Szerző:
Kunos Gábor
Fotó:
OMTK
TA
MTL
2013. november 29.

A Magyar Turista Szövetségnek több jeles személy is volt az elnöke működésének mintegy 30 éve alatt, amelyből a kezdeti éveket megnehezítette az első világháború.

 

 

gróf Teleki Sándor
(1913-1914)

 

Országgyűlési képviselő (1892-1905), 1910-től főrendiházi tag, a Magyarországi Kárpátegyesület elnöke (1911-1917). 1913. november 30-án ő volt az alakuló közgyűlés levezető elnöke, de közben el kellett távoznia. A vezetőség tagjaira való szavazáskor egyhangúan őt választották meg elnöknek, de ő ezt - Münnich Kálmánnal megüzenve - nem fogadta el, mert az MKE elnöki teendői teljesen lekötötték. Az MTSZ tanácsának 1914. február 6-án tartott alakuló gyűlésén ezt Thirring Gusztávval küldött üzentében ismét megerősítette, így a háborús évek alatt az ügyeket Thirring Gusztáv végezte, az 1917. szeptember 29-én tartott tisztújításig.

 


dr. Thirring Gusztáv
(1917-1923)

 

Statisztikus, demográfus, egyetemi magántanár, a Statisztikai Hivatal igazgatója, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, a Magyar Turista Egyesület egyik megalapítója, elnöke majd tiszteletbeli elnöke, turista szervező és vezető, turista kalauz író, a Magyar Turista Szövetség tiszteletbeli elnöke.

 

 

dr. Zsitvay Tibor
(1924-1926, 1933-1938)Jogász, politikus, a képviselőház tagja és elnöke, királyi titkos tanácsos, igazságügy miniszter, több turista szervezet vezetője és tiszteletbeli tagja, a Magyar Turista Szövetség társelnöke és védnöke.

Gally János
(1927-1929)A Magyar Turista Egyesület választmányi tagja, ügyvezető alelnöke, 1929-ben, amikor egészségi állapota miatt visszavonult a közélettől, az egyesület díszelnökévé választották.

 

dr. Puky Endre
(1930-1931)Abaúj-Torna vármegye alispánja, Borsod vármegye főispánja (1922-1924), országgyűlési képviselő, a képviselőház elnöke, külügyminiszter, a Magyarországi Kárpátegyesület választmányi tagja és társelnöke, cserkész vezető.

 

dr. Hodossy Gedeon
(1932)

 

 

Országgyűlési képviselő, az Országos Testnevelési Tanács tagja, vallás- és közoktatásügyi miniszter. Betegsége miatt 1933-banabbahagyta a közügyekben vállalt szereplését.

1933 és 1938 között ismét dr. Zsitvay Tibor volt az MTSZ elnöke.

 

 

1939 után a Magyar Turista Szövetég nem választott elnököt, ettől az évtől kezdve az ügyeket a másodelnök intézte.

 


dr. Zsembery Gyula
az MTSZ másodelnöke

 

Takarékpénztári ügyész, kormányfőtanácsos, a Magyar Turista Egyesület választmányának tagja, alelnöke, tiszteletbeli tagja.

 

Róluk és munkásságukról is megemlékezünk 2013. november 30-án, a 100 éves évfordulón.

 

Cikkajánló