A turizmus közös ügyünk

Élénk érdeklődés övezte a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció társadalmi egyeztetését, amelyhez több mint 40 szakmai szervezet, magánszemély fogalmazott meg véleményt, javaslatot.

Szerző:
NGM
Fotó:
Gulyás Attila
2013. november 28.

Élénk érdeklődés övezte a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció társadalmi egyeztetését, amelyhez több mint 40 szakmai szervezet, magánszemély fogalmazott meg véleményt, javaslatot.

Az észrevételeket a tárca a hét elejéig várta, az egyeztetés lezárása pedig a Magyar Turizmus Zrt. Nyílt Napján történt a legélénkebb érdeklődést kiváltó szekcióülés keretében.


A kormányprogram kiemelt szerepet szán a turizmusnak fejlesztéspolitikai, foglalkoztatási céljai megvalósításában. Ahhoz, hogy az elképzelések a napi kormányzati munka terén konkrét intézkedésekben öltsenek testet, szükség van egy világos, a fő prioritásokat és célokat hosszú távra megfogalmazó, a szakma által is támogatott koncepcióra. Fontos az is, hogy a turizmus önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplői lássák, hogy milyen stratégiai célok mentén kíván a kormány a jövőben tevékenykedni.

 


A koncepció végső egyeztetése Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár felvezetőjét követően mintegy 200 regisztrált résztvevő jelenlétében, kerekasztal beszélgetés formájában történt, a turisztikai szakma gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, neves szakembereinek aktív részvételével.


A koncepció alapvetően 4 kiemelt stratégiai célt jelöl ki:


• Olyan innovatív termékstruktúra kialakítása, amelynek hangsúlyos eleme az egészségturizmus, de kiemelkedő jelentőségű még az örökség és kulturális turizmus, valamint a konferenciaturizmus.


• A turisztikai versenyképességet javító környezet kialakítása, a munkahelyteremtés ösztönzése.


• A turizmus intézményrendszerének átalakítása és a vendégforgalom bővülése a turisztikai szervezetek működésének ösztönzésével, összehangolásával, másrészt a szervezetek feladatainak pontos meghatározásával.


• A nemzetközi vendégforgalom bővítése érdekében a hagyományos küldő piacok (pl. Németország, Ausztria, szomszédos országok) mellett új relációk (Kína, India, Oroszország, stb.) felé irányuló külpiaci marketing és értékesítés ösztönző tevékenység erősítése.

 


A hozzászólások a hivatás- és kongresszusi turizmus hangsúlyosabb megjelenítésére, az ágazat finanszírozásának megerősítésére, az idegenforgalmi adó turisztikai célokra való felhasználására, valamint a szakoktatás minőségének javítására vonatkoztak.


A vélemények feldolgozása megkezdődött, a koncepció alapelveivel, fő irányaival összeegyeztethető hozzászólásokat a készítők beépítik a dokumentumba, amely a 2014-20 közötti időszakra készült, a kormányzati stratégiaalkotásról szóló szabályozásnak megfelelő szerkezetben.


A koncepció a minőségi szolgáltatások iránti elkötelezettséget hangsúlyozza, a nemzeti értékek egyediségének kiemelését és a fogyasztóvédelmet. Ösztönözni kívánja a fogyatékkal élő emberek egyenlő esélyű részvételét a turizmusban, a fenntarthatóságot és környezettudatosságot, valamint a társadalmi és szakmai felelősségvállalást.

 

 

A társadalmi és szakmai egyeztetés eredménye azt mutatja, hogy mindenki közös érdeknek látja, hogy fontos most a célokban megegyezni, a következő idő feladata pedig, hogy a megvalósítás részleteiről is folytatódjon a párbeszéd.

Cikkajánló