Marhák és szamarak bevetésen

Európai Uniós támogatással újra egyesítenek egy ötvenes években kettévágott szikes tavat a Kiskunsági Nemzeti Parkban.

Szerző:
knp.hu
Fotó:
Mile Orsolya
Hamar Sándor
2014. június 5.

Európai Uniós támogatással újra egyesítenek egy ötvenes években kettévágott szikes tavat a Kiskunsági Nemzeti Parkban.

A LIFE forrásból támogatott 2 milliárdos projekt keretében áthelyezik az V. számú belvízelvezető csatorna 6 km-es szakaszát, és több mint 800 hektáron végeznek majd természetvédelmi célú élőhely kezelést annak érdekében, hogy biztosítsák a szikes tavi és a szikes pusztai élőhelyek fennmaradását.

 

 

Pozsgás zsázsa vakszikfolton

 

A Kiskunság középső részén található Böddi-szék védett madárfajok tucatjainak ad fészkelő- és táplálkozó helyet. A tómedret azonban annak idején kettévágták a Duna-völgy középső szakaszának belvízrendezésre hivatott Sós-éri főcsatornával, ami természetvédelmi szempontból nem volt üdvözítő megoldás. 60-70 év távlatából már jól látszanak a következmények: a csatorna akadályozza a természetes vízmozgást,  megváltoztatja a szikes tó vízháztartását, szerves anyag feldúsulást, eutrofizációt okoz, és a tó fokozatos feltöltődését eredményezi. - mondta Bankovics András, a természetvédelmi program vezetője.

 

 

A hat éves LIFE projekt keretében betemetik, illetve áthelyezik a szikes tavat átszelő csatorna 6 km-es  szakaszát, és a megvásárlandó 400 hektár földterülettel együtt több mint 800 hektárt kezelnek majd természetvédelmi szervezetek kimondottan azzal a céllal, hogy helyreállítsák és térben megnöveljék a szikes tó és szikes gyepek kiterjedését. Az akadálytalan, természetes vízjárás helyreállításának köszönhetően a nyílt vízi felület a jelenlegi 180 hektárról várhatóan 400 hektárra nő majd.

 

 

Az elnádasodott szikes rétek kezelését őshonos magyar háziállat fajtákkal végzik majd, magyar tarka és  szürkemarhák, parlagi szamarak és juhok érkeznek a területre. Mindegyik háziállat más-más legelési  szokásokkal hasznosítja a szikes pusztai élőhelyeket. A szamarakat például azért vetik be, mert nem  válogatósak. Elfogyasztják a szúrós növényeket és kórókat is, ráadásul nagyon rövidre rágják a növényzetet, ami kedvező a szikeseken fészkelő parti madaraknak. A legelőterületek csökkenését okozó inváziós növények, elsősorban az ezüstfa és a selyemkóró állományainak visszaszorításával várhatóan tovább javul az élőhelyek állapota.

 

 

Bíbic

 

A Böddi-szék az időszakosan kiszáradó magyarországi tavak között igen jelentős, a nyílt vízfelszínű időszakos szikes tavak 18%-át teszi ki. Európában ritka és különleges jelentőségű élőhely, ami része a Natura 2000 hálózatnak (az EU ökológiai hálózata), és hazai jogszabályok által is védett terület. A terepi munkálatok előrehaladásáról, és a Böddi-székre szervezett kirándulásokról a projekt készülő honlapján és a Kiskunsági Nemzeti Park Facebook oldalán is tájékozódhattok.

 

Más hírek a Kiskunságból:
ELTŰNNEK A TÁJSEBEK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBÓL

A buckalakók Garmadája
Fehértavi darvadozás
 

Cikkajánló