Nyerj jegyeket a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkba!

Ehhez mindössze egy áprilisi Turista Magazinra van szükséged.

Szerző:
Turista Magazin
2017. április 10.

Ehhez mindössze egy áprilisi Turista Magazinra van szükséged.

Áprilisi számunkban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) munkáját és látogatóközpontjait mutattuk be. Ehhez kapcsolódik egy nyereményjátékunk, amelyen családi belépőket lehet nyerni a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkba. A KMNPI felajánlásából a nyertesek egy-egy túzokos bögrét és hűtőmágneseket is kapnak a belépőjegyek mellé. Aki kedvet kapott a dologhoz, az válaszoljon az alábbi három kérdésre, és reménykedjen, hogy őt sorsoljuk ki. A megfejtéséket az áprilisi számunkban találjátok.

 

A kérdések:


1. A Körös-Maros Nemzeti Park melyik részterületén él hazánk legerősebb túzokpopulációja?
2. Melyik folyó mellett található a Halásztelki tanösvény?
3. Mi annak a különös rovarfajnak a neve, amelyre 1996-ban találtak rá a Maros mentén?

 

 

A megfejtéseket a jatek kukac turistamagazin.hu ímélcímre várjuk április 18-ig. A nyerteseket ímélben értesítjük.

 

 

 

 

 

Játékszabályzat - Körös-Maros Nemzeti Park-cikk - Kvízjáték

 

A játék célja


 

Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy neked - mint a Turista Magazin lelkes olvasójának - lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megnyerd a 3 db családi (2 felnőtt + 2 gyermek) belépő egyikét a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkba Szarvason.

 

A) Játék időtartama
A játék kezdete: 2017. 04. 10
A játék vége: 2017. 04. 18.
Sorsolás: 2017. 04. 19. 14.00 óra (1075 Budapest, Károly krt. 11.)


 

B) Játék szervezője
A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. 3.; adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49), továbbiakban: Szervező.

 

C) Nyeremény:

Három darab családi belépő (2 felnőtt + 2 gyermek), amelyeket a kisorsolt nyertesek Szarvason (Anna-liget 1.) a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban tudnak beváltani 2017. október 31-ig nyitvatartási időben. A nyertes család egy bögrét és négy darab hűtőmágnest is kap a belépőjegyek mellé.

 


D) Részvételi feltétel:
A felhasználó az ímél küldésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy az ímélben szereplő adatait a B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes ímélcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra (ímélt küldenek), valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki az ímél elküldésével elfogadta a részvételi feltételeket, illetve megfelel azoknak. A regisztrációval (az ímél elküldésével) a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, valamint elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.


 

E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt elküldje a helyes válaszokat ímélben a kiírásban szereplő ímélcímre. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.
F) A nyertesek kiválasztása
A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott ímél elérhetőségen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A résztvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan ímélben felvegye velük a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti nyereményátvételi igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, avagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, aki(k) kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére. A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.


 

G) Nyertes és nyeremény
A nyertest ímélben értesíti ki a Szervező. A nyeremény átvétele az ímélben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy amennyiben a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

Cikkajánló