Összedőlt az elárasztott falu temploma

Mintegy huszonhat éven át hirdette a falurombolás áldozatává lett erdélyi falu vízből kiálló katolikus templomának tornya Ceausescu-rezsim rémtetteit.
 

Szerző:
forrás: maszol.ro
Fotó:
Lacihobo
2014. július 4.

Mintegy huszonhat éven át hirdette a falurombolás áldozatává lett erdélyi falu vízből kiálló katolikus templomának tornya Ceausescu-rezsim rémtetteit.
 

A szomorú turistalátványosság 2014. június 29-éig bírta a víz támadását, ezen a vasárnapon, délután 14 óra után a tározóba dőlt. Bár többen erőfeszítéseket tettek, hogy ezt a mementót megmentsék, még statikai felmérést is készítettek, az épület nem bírta tovább.


Bözödújfalu lakosságát 1988-ban telepítették ki, mert a település helyére víztározót építettek. A lakosok közül többen öngyilkosok lettek, néhányan házaikat hátrahagyva a közeli Erdőszentgyörgyön telepedtek le, de sokan költöztek Székelyudvarhelyre, Marosvásárhelyre is.

 

 

A falut a Bözödről a Küsmöd-patak völgyébe települt családok alapították, első okiratos említése 1566-ból származik. Már a középkorban volt temploma, melynek híressége a bözödújfalusi Madonna volt. Helyette 1740-ben fatemplomot, majd 1784-ben kőtemplomot emeltek. A 17-ik századtól a szombatosok felekezetének egyik fő helye volt a település. Itt éltek az utolsó erdélyi szombatosok, míg 1868-ban zömük a zsidó hitre tért.

 

Maradékaikat a németek koncentrációs táboraiban pusztították el. A falut 1910-ben még 679-en lakták, túlnyomórészt magyarok. 1939-ben építeni kezdték ortodox templomát, de 1990-ben lebontották. A faluban a sokféle felekezetű közösség a sokszínűséget, a toleranciát is jelképezte.

Híreink, cikkeink Erdélyből

Cikkajánló