Ötéves a Turista Magazin

Legalábbis ebben a formában: 2012 júliusa óta jelenik meg a természetjárók kedvenc magazinja a Magyar Természetjáró Szövetség gondozásában. Kiadásának igazán kalandos története van.

Szerző:
Kunos Gábor
Fotó:
TM
2017. július 23.

Legalábbis ebben a formában: 2012 júliusa óta jelenik meg a természetjárók kedvenc magazinja a Magyar Természetjáró Szövetség gondozásában. Kiadásának igazán kalandos története van.

A Turista Magazint 2012 júliusáig nem az MTSZ adta ki, annak ellenére, hogy bizonyos időszakokban a lap impresszumaiban az MTSZ hivatalos lapjának nevezték. Azt vélhetőleg nem mindenki tudja, hogy az újságnak más néven voltak előd évfolyamai, sőt, volt olyan időszak is, amikor olyan kötődésű évfolyamszámozást használtak, amelyhez semmi köze sem volt.

 


Mindazoknak, akik a Turista Magazin korábbi számait is olvasgatták, feltűnhetett, hogy a lapszám címlapján már nem szerepel a CXIX. évfolyam felirat. Azok számára, akik ismerik a magyar turista-folyóiratok kiadásának történetét, régóta ismeretes, hogy ez nem igazán helyes évfolyamszámozás. Kivonatos laptörténeti visszatekintőnkből az is kiderül, miért nem.


A szervezett magyar turistaság gondolatával egy időben merült fel az igény, hogy annak eseményeit is dokumentálják. Akkoriban csak néhány folyóirat (pl. a Vasárnapi Újság) hozott le időnként néhány turista témájú cikket.


Az első hivatalosan szervezett hazai turistaalakulat, a Magyarországi Kárpátegylet (1885-től a trianoni kettészakadásáig Magyarországi Kárpátegyesület) 1873. augusztus 10-én alakult meg Tátrafüreden. Már az alakuló közgyűlésükön kimondták, hogy működésükről évente egy-egy évkönyvben számolnak majd be, és ezt az elhatározást tartva 1874-ben ki is adták az elsőt. Viszont „az évkönyvrendszer a fejlődő turistaszellem megnyilvánulásával járó igények kielégítésére egészségesnek nem bizonyulván, rövidebb időközökben megjelenő lapra volt a turistaközönségnek szüksége”.

 


A Magyarországi Kárpátegyesület (MKE) Budapesti Osztálya az 1888. december 28-án történt második megalakulásakor „működése egyik legfőbb tényezőjéül s eszközéül egy turistalap megindítását tekintette, amelynek hiánya hazánkban nagyon érezhető volt”. Az új választmány első (1889. január 5.) ülésén eldöntötte, hogy a „turistaság és a honismeret terjesztésére” kiad egy folyóiratot. Vállalkozásukat teljes siker koronázta. A Turisták Lapja első száma dr. Téry Ödön és dr. Thirring Gusztáv szerkesztésében 1889. február elején jelent meg, a tervezett 500 helyett „nagy merészen” 1200 példányban. Nem is sejtették, hogy idővel ez is kevésnek fog bizonyulni. 1891. szeptember 29-én a Budapesti Osztály kivált az MKE-ből, és Magyar Turista Egyesület (MTE) néven önálló szervezetként folytatta munkáját, így a Turisták Lapja kiadását is. A leghosszabb ideig azonos néven megjelent magyar turistafolyóirat 56 évfolyamot ért meg, a 346. lapszámot 1944 decemberében adták ki.


A Turisták Lapja nagy hatással volt a többi egyesületre is. Sokan hivatalos lapjuknak tekintették, közülük néhányuknak később lehetőségük nyílt saját lap kiadására is. 1892-től az Erdélyi (Erdélyrészi) Kárpát-Egyesület kiadásában megjelent Erdély című folyóirat, 1894-től az MTE Tanítói Osztályának (később Magyar Tanítók Turista Egyesülete) hivatalos lapja a Turista Közlöny, 1910-től a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület (később T és A részvénytársaság) fiatalos orgánuma a Turistaság és Alpinizmus, 1912-től a Természetbarátok Turista Egyesülete kiadványa, a Természetbarát színesítette a turistalapok palettáját, hogy csak a kiemelkedőbbeket említsük.

 

 

A háború után a polgári turistaszervezetekkel szemben történt állami felszámolások véget vetettek az MTE további működésének is. 1945-46-ban az ország új rendszere nem engedett meg semmilyen turistalapot kiadni. 1947-től 1951 márciusáig tovább folytatódhatott a Természetbarát újság megjelenése (TTE).


A magyar turistalap-kiadás ettől kezdve teljesen állami kézbe került. Már 1948-tól megjelent a Sport és Testnevelés, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Országos Testnevelési és Sportbizottság havi folyóirata. De ez a lap (már a nevéből is következik) csak nagyon kevés turista témájú cikket hozott le az oldalain. Ugyanez a szervezet adta ki a Természetjárás című folyóiratot 1955 áprilisától (I. évfolyam 1. szám), mely az 1956-57-es események alatt szüneteltetve egészen 1960 júniusáig ezen a néven került a turisták kezébe. Júliusban Turista néven folyamatos évfolyam és lapszámozással folytatódott a lap, és ezen a néven jelent meg 1970-ben a XVI. évfolyam 12. (decemberi) száma. Ezen időszak alatt a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) hivatalos lapjaként is nevezték. 1971-ben (XVII. évfolyam 1. szám, január) újabb névváltozás következett, megszületett a mai név - a Turista Magazin.

 


A magazin szerkesztősége által az 1973 januári számban (minden magyarázat nélkül) egy újabb évfolyamszámozási rendszert vezettek be, valószínűsíthetően a szervezett magyar természetjárás közelgő 100 éves évfordulója alkalmából. A rendes, 19. évfolyam mellett zárójelben a 84. évfolyam is fel lett tüntetve, ami a Turisták Lapja kiadásának évétől eltelt évek száma, vagyis belevették azokat az éveket is, amikor semmilyen lap sem jelent meg a háború után említettek közül. Az természetesen nem zavarta őket, hogy az a lap már jó ideje nem jelenhetett meg a korábban már említett körülmények miatt.

 


Ez a kettős számozás még további hibákat is magában rejtett. 1975-ben az augusztusi szám még 21. (86.) évfolyamot jelzett, majd szeptemberben 25. (86.) évfolyamra váltottak, de ezzel még nem lett vége a kavarodásnak. 1977-ben a belső fejlécbe egyszer „Alapítási éve: 1889.” is megjelenítésre került, amit később az egyes lapszámokban „Az első magyar turistalap alapítási éve: 1889.” mondatra változtattak. Az 1977 januári számban 27. (88.) évfolyam, ám a februáriban már 29. évfolyam szerepelt, de a zárójeles számozás nélkül, amit tovább vittek 1978-ban és 1979-ben is. 1980-tól már csak a korábban zárójelbe tett évfolyamszámozással (91. évfolyam) folytatódott a kiadás 1999 júliusáig (110. évfolyam), amikor megszüntették.

 

Turista Magazin 2012-es és 2013-as címlapok:

 

 

Turista Magazin 2014-es és 2015-ös címlapok:

 


2000-ben semmilyen turistalapot nem adtak ki. 2001-ben a Timp Kft. megszerezte az államtól a magazin kiadási jogát, és 112. évfolyamként indította újra, mintha az előző évben is megjelent volna. 2003-ban újabb változás következett, a Kornétás Kiadó szerezte meg a Turista Magazin kiadási jogát, ami 2004 végén (115. évfolyam) megszüntette, és a még 2001 októberében indított Mount Everest című folyóiratával egybeolvasztva Hegyisport és Turista Magazin (HTM) néven adott ki egy új újságot. Ez a helyzet 2009-től ismét átalakult, a HTM önálló magazin lett, a Turista Magazint ezen a néven újra kiadták. Fejlécébe bekerült a Természetbarát Szövetségre utaló Természetbarát kifejezés, bár a magazint továbbra is a Kornétás Kiadó adta ki. Ekkor CXVI. évfolyam került rá. Helyesen, a HTM időszak nem került be a számozásba.

Mennyi az annyi? Hogy is állunk az évfolyamszámozással?


Ha a jelenlegi gyakorlatot vesszük alapul, akkor a Turisták Lapja kiadásától (1889) számítva az eltelt éveket, akár rendben is lehetne a dolog 1999-ig (110. évfolyam). Figyelembe véve, hogy 1945-ben, 1946-ban semmilyen turista-témával foglalkozó lap nem jelent meg, és 2000-ben a 111. évfolyam sem, a 2012-es év CXIX. évfolyama megjelölés csak úgy állhatná meg a helyét, ha elődjének tekinti a korábban megjelent újságokat, a Természetbarátot és a Sport és Testnevelést is. Azonban a Turista Magazinnak konkrét elődei a Természetjárás és a Turista voltak, ezek számozását követte folyamatosan a történelmietlen változtatásig.

A turistaság történetével foglalkozók véleménye szerint mindenképpen túlzás a Turisták Lapját elődnek tekinteni, de a másik kettő sem igazán elfogadható. A helyes számozás az 53. évfolyam lenne.


Turista Magazin 2016-os címlapok:

 

 

Turista Magazin 2017-es címlapok:

 


Megjelent a Turista Magazin 2012. júliusi számában.

Cikkajánló