Tudástár

Szavatosság - Fogyasztóvédelmi gyorstalpaló - II. rész

Modern emberként szeretünk sokoldalúak lenni, mindenhez érteni, igazságérzetünk kiemelkedő, szívünk nemes. Ettől függetlenül olykor az élet legapróbb megpróbáltatásai is kifognak rajtunk. Sokunknak kellett már „garis ügyet” intéznünk. Azok is nyugodtak lehetnek, akiknek még nem volt ilyesmiben részük. Csak idő kérdése. Most egy mezei szavatossági történetbe pillantunk be.

Szerző:
Nagy Loránd István
2018. február 3.

Modern emberként szeretünk sokoldalúak lenni, mindenhez érteni, igazságérzetünk kiemelkedő, szívünk nemes. Ettől függetlenül olykor az élet legapróbb megpróbáltatásai is kifognak rajtunk. Sokunknak kellett már „garis ügyet” intéznünk. Azok is nyugodtak lehetnek, akiknek még nem volt ilyesmiben részük. Csak idő kérdése. Most egy mezei szavatossági történetbe pillantunk be.

Cikksorozatunk első részében az internetes vásárláshoz kapcsolódó elállás témakörét jártuk körbe. Bakancsot vásároltunk fogyasztóként. Időközben a párunk is meglepett minket egy ugyanilyen lábbelivel, amelyet személyesen, egy boltban vett meg. Úgy döntöttünk, visszaküldjük a webáruházból beszerzett darabot. Éltünk a távollévők között létrejött szerződéshez kapcsolódó elállási jogunkkal, betartottuk a vonatkozó szabályokat, a kereskedő is így tett. Szuper. Most már csak egy pár bakancsunk van, ráadásul nem is akárkitől kaptuk. Nekilátunk a termékben rejtőző potenciál kiaknázásának. Gyűlnek a kilométerek, az élmények. Amelyekből sosem elég. Kell a kaland. Teljesítménytúrára indulunk. Zabszelet bepakolva, víz pipa, esőkabát a helyén, egy kis vakszolás… Hoppá! Félig le van válva a talpa. Lehetetlen. Öt hónapos még csak. Kiszalad a szánkon az, amit most nem írhatunk le. Többször is. Gyors újratervezés. „Úgyis garanciális. Jövő héten elintézed!” Az a lenyűgöző az outdoor párokban, hogy könnyen átlendülnek a problémákon.

 

 

Sima ügynek tűnik

 

Adott a helyzet. Megvan a vásárlást igazoló nyugta, tudjuk, hogy nem mi téptük le a bakancs talpát, szépen megfogjuk, és visszacsattogunk vele a boltba. Abban a hiszemben megyünk oda, hogy garanciális a termék, látni fogják, hogy ez biztos gyártási hibás, adnak azonnal egy ugyanolyat, de ha éppen nincs készleten, akkor választunk majd egy másikat. Tévedünk. Az emberek fejében általában minden garancia, aminek köze van a gyártó vagy a kereskedő felelősségvállalásához egy adott termék vagy szolgáltatás vonatkozásában. Szeretjük ezt a szót, mert biztonságérzetet ad. Jobban cseng, mint a szavatosság vagy a jótállás. Ezt a két dolgot gyakran teljesen összemossuk.

 

Árnyalódik a helyzet

 

Túrabakancsra sajnos nincsen jótállás, mivel a jelenleg hatályos, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelethez tartozó mellékletben egyetlen olyan termékkategória sem szerepel, amelybe beleszuszakolható lenne. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) minden, fogyasztói forgalomban - azaz kereskedőtől természetes személy által - megvásárolt termékkel kapcsolatban szavatossági kötelezettséget ír elő. Függetlenül a termék vételárától, új vagy használt voltától. A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. a korábbiban is szereplő kellékszavatosság intézménye mellé a termékszavatosságét is bevezette. Mielőtt ezekkel alaposabban megismerkednénk, tisztázzuk, mit is jelent a hibás teljesítés.

 

Hibás teljesítés plusz vélelem

 

A kötelezett (vállalkozás) hibásan teljesít, ha a szolgáltatás (termék) a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult (fogyasztó) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna. Száraznak tűnhet a megfogalmazás, mert az is. Szusszanjunk egyet. Nyugodtan elolvashatjuk még egyszer. Igen, valószínű, hogy hibás teljesítéssel van dolgunk, hiszen szeretett bakancsunk talpa nem volt leválva a vásárlás idején, illetve nem is volt sejthető, hogy le fog válni rendeltetésszerű használat esetén öt hónap után. Az öt hónap azért fontos, mert van a Ptk.-ban egy olyan passzus is, amely kimondja, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve azt az esetet, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mit is jelent mindez a mi esetünkben? Úgy gondoljuk, hogy rejtett hibával, egészen konkrétan rosszul vagy rossz minőségű ragasztóanyaggal rögzített talppal vettünk bakancsot. Gyártási eredetű problémára gyanakszunk. Vélelmünk nem összeegyeztethetetlen a hiba jellegével, hiszen amennyiben valami rosszul van odaragasztva, az le is jöhet. A szemfülesebbek már sejthetik, hogy szavatossági igényeink érvényesítésének bizony határidejei is vannak. Meg azt is, hogy valamit valakinek bizonyítania kell.

 

 

Sugárút vagy labirintus?

 

Bent vagyunk a túraboltban a levált talpú bakanccsal. Jó, ha tudjuk, hogy a hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölnünk kell, a közlés késedelméből eredő kárért ugyanis mi vagyunk a felelősek. Előadjuk a történetünket. Minőségi kifogásunkról jegyzőkönyvnek kell készülnie. A dokumentumban a fogyasztó neve és címe, a termék megnevezése és vételára, a hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt szavatossági jog, valamint a szavatossági igény rendezésének módja vagy esetleges elutasításának indoka kötelező tartalmi elem.

 

Természetesen másolatot kell kapnunk a jegyzőkönyvről. A felsoroltak közül gyanús lehet az érvényesíteni kívánt szavatossági jog. És most érkeztünk el a korábban beharangozott „alaposabb ismerkedéshez”.

Kellékszavatossági jogainkat szerződéses partnerünkkel, jelen esetben a túrabolttal szemben érvényesíthetjük. Kellékszavatossági igényünk a teljesítés (adásvétel) időpontjától számított két év leteltével évül el. A teljesítést követő hat hónapban - a hibás teljesítési vélelem értelmében - szerződéses partnerünket terheli a bizonyítási kötelezettség, a 7-24. hónapban azonban már nekünk kell bebizonyítanunk, hogy a hiba, illetve a hibát eredményező hibaok a teljesítést megelőzően is ott rejtőzött a termékben.

 

A túrabolt mindennek megfelelően csak akkor mentesül kellékszavatossági felelősség alól az első hat hónapban, ha bizonyítja, hogy a termék hibátlan volt az eladásakor, a hiba pedig teljesítés után keletkezett. A bizonyítás alapját szakvélemény képezi. Kellékszavatossági igényünk alapján kijavítást vagy kicserélést kérhetünk, de igényelhetjük a vételár arányos leszállítását, bizonyos esetekben elállhatunk a szerződéstől, továbbá szerződéses partnerünk költségére magunk is kijavíthatjuk a hibát, illetve annak kijavításával mást is megbízhatunk. A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést a mi érdekeinket kímélve, megfelelő határidőn belül (15 nap) végrehajtsa. A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhetünk, az áttérés költségét azonban nekünk kell viselnünk, kivéve azt az esetet, ha az indokolt volt, avagy a kereskedő adott rá okot. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt nem tudtuk rendeltetésszerűen használni az adott terméket. Megjegyezzük továbbá, hogy a termék kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, tehát egy ötödik hónapban kicserélt talpra például újból elkezd ketyegni a két év.

 

 

Termékszavatossági jogainkat közvetlenül a termék gyártójával szemben érvényesíthetjük fogyasztóként. A Ptk.-ban foglaltak szerint a termék előállítója és forgalmazója egyaránt gyártónak minősül. A gyártót az adott termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli a termékszavatossági felelősség. Ügyeljünk arra, hogy a forgalomba hozatal nem egyenlő a piacon való megjelenéssel vagy a vásárlás időpontjával. E jogintézmény esetében akkor minősül hibásnak egy termék, ha a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényünk alapján kijavítást vagy kicserélést kérhetünk. Utóbbit is csak akkor, ha a kijavítás nem elvégezhető megfelelő határidőn belül, illetve fogyasztói érdekeink sérülése nélkül.

 

Jelentős különbség a kellékszavatossághoz képest, hogy a bizonyítás terhe mindvégig minket terhel. Itt nincsen szó hibás teljesítési vélelemről. A szakvéleményt nekünk, a saját költségünkre kell beszereznünk, ha alá akarjuk támasztani, hogy a hiba már a forgalomba hozatalkor jelen volt a termékben. A hiba közlésére a korábban már említett határidők és megkötések vonatkoznak. Ki kell emelni, hogy a termékszavatossági jogok a termék átruházása után az új tulajdonos által is érvényesíthetők a gyártó felé, ahogy azt is, hogy az igényérvényesítés kétéves határidejének eltelte jogvesztéssel jár (szemben a kelékszavatosságra vonatkozó elévüléssel). A gyártó csak akkor mentesül termékszavatossági felelőssége alól, ha a következő dolgok közül valamelyiket bizonyítja: a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Mindent vagy semmit

 

Beláthatjuk, nincs egyszerű dolgunk, amikor rögzíteni kell abban a fránya jegyzőkönyvben, hogy pontosan melyik szavatossági jogot is szeretnénk érvényesíteni. A mi esetünkben a kellékszavatossággal célszerű kezdeni, hiszen a hibás teljesítési vélelem nyújtotta előnyökkel bűn nem élni egy öt hónapos bakancs esetében. Ha idősebb lenne, akkor is a kellékszavatosságot volna ildomos preferálni, aztán ha nem járunk sikerrel, próbálkozhatunk a gyártónál. Felmerülhet a kérdés: mi az, hogy nem járunk sikerrel? A válasz is egyszerű: a két lehetséges kimenetel egyike. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a lábbeliket érintő szavatossági ügyek jelentős része azzal végződik, hogy a hiba teljesítés után, a nem rendeltetésszerűen használatból kifolyólag keletkezett. Szakvéleményt is kapunk erről. Aztán csak nézünk szomorúan. Vannak sikertörténetek is, amelyek hátterében rendszerint olyan boltok vagy gyártók állnak, ahol tisztában vannak a vásárlói elégedettség és a korrekt üzletpolitika, valamit a presztízs és a márkaimázs kiemelt fontosságával.

 

A cikk megjelent a Turista Magazin 2017. áprilisi számában.

 

A KORÁBBI MAGAZINOKAT ITT LEHET MEGRENDELNI.

 

Kapcsolódó cikkeink:

Elállós ügyek - Fogyasztóvédelmi gyorstalpaló - I. rész

Vihetem, vagy sem, amit az erdő ad?

Így tekerhetsz az erdőben legálisan

Cikkajánló