Turista Magazin különdíjak a Gerecse50-en

Hazánk legnépszerűbb teljesítménytúrájának résztvevői között idén értékes különdíjakat adunk a Decathlon jóvoltából.

 

 

Szerző:
Turista Magazin
2017. március 27.

Hazánk legnépszerűbb teljesítménytúrájának résztvevői között idén értékes különdíjakat adunk a Decathlon jóvoltából.

 

 

Ha már van érvényes nevezésed az április 15-ei a 36. Gerecse50 teljesítménytúra bármelyik távjára, jó hírünk van: Turista Magazin különdíjat hirdetünk minden távon a Decathlon támogatásával. Az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki utólag a távokat sikeresen teljesítő résztvevők között. Tehát mi nem a helyezést, a gyorsaságot, hanem a puszta részvételt és a sikeres teljesítést díjazzuk.

 

10 km: Forclaz 500 light Quechue túrabot (2 db)
20 km: Forclaz Air női 20 literes/ vagy férfi 30 literes Quechua túrahátizsák
30 km: Forclaz Air női 20 literes/ vagy férfi 30 literes Quechua túrahátizsák
50 km: QUICK HIKER 2 SZEMÉLYES Quechua BIVAK- ÉS TÚRASÁTOR

 

Fontos, hogy csak azok között sorsoljuk ki az ajándékokat, akik március 27 és április 15 között kitöltik a „XXXVI. Gerecse50 nyereményjáték” című kérdőívet az online-kerdoiv.com felületen, valamint megadják az ímélcímüket. További részletek az alábbi játékszabályzatban.

 

A kérdőív erre a linkre kattintva érhető el.

 

  

 

 

 

 

Játékszabályzat „XXXVI. Gerecse50 teljesítménytúra nyereményjáték”

 

Játék célja

 

Gyere és túrázz a 36. Gerecse50 teljesítménytúrán! A Decathlon felajánlásával a távot sikeresen teljesítők között távonként kisorsolásra kerül a Turista Magazin különdíja. A kérdőív kitöltésével lehetőséget biztosítunk arra, hogy Te nyerd meg a felajánlott nyereményt.


A) Játék időtartama
A játék kezdete: 2017. március 27.
A játék vége: 2017. április 15.
Sorsolás: 2017.04.18. 10.00 óra (1075 Budapest, Károly krt. 11.)

 

B) Játék szervezője
A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a Magyar Természetjáró Szövetség (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. 3.; adószám: 19001511-2-42; nyilvántartási szám: 49), továbbiakban: Szervező.

 

C) Nyeremény
10 km-t teljesítők: Forclaz 500 light Quechue túrabot (2 db)
20 km-t teljesítők: Forclaz Air női 20 literes/ vagy férfi 30 literes Quechua túrahátizsák
30 km-t teljesítők: Forclaz Air női 20 literes/ vagy férfi 30 literes Quechua túrahátizsák
50 km-t teljesítők: Quick Hiker 2 személyes Quechua bivak- és túrasátor

 

D) Részvételi feltétel
A felhasználó a kérdőív kitöltésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a megadott adatait a B) pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azok a 36. Gerecse50 teljesítménytúrázók vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették a vállalt távot, valamint Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, érvényes ímélcímmel rendelkeznek, magyar állampolgárok, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a részvételi feltételeket, illetve megfelel azoknak. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, valamint elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

 

E) A játékba kerülés feltételei
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az A) pontban meghatározott időtartam alatt kitöltse a „XXXVI. Gerecse50 nyereményjáték” című kérdőívet az online-kerdoiv.com felületen, valamint megadja az ímélcímét. A részvétel önkéntes. A Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen részvétel miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes részvétel esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

 

F) A nyertes kiválasztása
A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a D) és E) pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott ímélcímen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. A résztvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan ímélben felvegye velük a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben - a nyeremény átvételének módjáról - feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti nyereményátvételi igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertes regisztrációját. Amennyiben többszöri regisztráció, avagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, aki(k) kisorsolásuk sorrendjében lép(nek) a nyertes(ek) helyére. A játékban nem vehetnek részt a B) pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

 

G) Nyertes és nyeremény
A nyertest ímélben értesíti ki a Szervező. A nyeremény átvétele az ímélben egyeztetett módon zajlik. A nyereménnyel kapcsolatosan a nyertest nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őt terheli. A nyeremény pénzre nem váltható, másra átruházható. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertes tudomásul veszi, hogy ha a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszt.

Cikkajánló