2000 tonnás méregbomba ketyeg a Hortobágyon

A nemzeti park tőszomszédságában rendkívül veszélyes anyagot tárolnak, a szétmállott hordókból akadálytalanul folyik a vegyi anyag a földre. Az őrizetlen, lyukas kerítésű telepet korábban üzemeltető cég jelenleg felszámolás alatt áll - írta a nol.hu.

Szerző:
www.greenfo.hu
Fotó:
rgbstock.com
Török Márton- Greenpeace / greenfo.hu
2014. január 9.

A nemzeti park tőszomszédságában rendkívül veszélyes anyagot tárolnak, a szétmállott hordókból akadálytalanul folyik a vegyi anyag a földre. Az őrizetlen, lyukas kerítésű telepet korábban üzemeltető cég jelenleg felszámolás alatt áll - írta a nol.hu.

A Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) tőszomszédságában, több állattartó telep, mezőgazdasági terület és a Szeg-Híresháti belvízelvezető csatorna közelében található az a láthatóan teljesen magára hagyott, gondozatlan veszélyeshulladék-tároló telep, amely jelenlegi állapotában fokozott veszélyt jelent a környezetére. Az ingatlanon az óvatos becslések szerint legalább kétezer tonna vegyi anyagot tárolnak, többek között olyan triklór-etilén-származékokat, amelyek köztudottan az első világháborúban bevetett foszgén harci gáz alapanyagai, s amelyekből hő hatására az emberi életre káros anyagok szabadulnak fel. A csapadékos januári időjárásban szerencsére nem fenyeget az a veszély, hogy a legelemibb környezetvédelmi előírásoknak sem megfelelő hulladéktárolóban tűz üssön ki, azonban annak a lehetősége fennáll, hogy egyes mérgek a talajba, s onnan a talajvízbe szivárogjanak. Kívülről is tökéletesen látni, hogy több fémkonténert szó szerint kimartak a szerek, szétmállott hordókból vegyi anyagok folytak ki a földre.

 

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a telepet nem őrzi senki, sőt az északi oldalon lévő bejáratnál ottjártunkkor, két napja, semmilyen felirat nem adott tájékoztatást az ingatlan tulajdonosáról, a működtető kilétéről. A kerítésen a nyugati oldalon ember nagyságú lyuk tátong, így a mindössze pár kilométerre lévő Balmazújvárosról a gyerekek akadálytalanul bejuthatnak a telepre. Habár a telepet az előírások szerint éjszakára ki kellene világítani, de nemhogy világítás, vélhetően áram sincs, a kerítés déli oldalán ugyanis jól látható egy kidőlt villanyoszlop a vezetékeivel együtt.

 

 

 

A Greenpeace terepszemléje

o 2014.01.09.
Romos, oldalfal nélküli veszélyes hulladék tárolóban cianidos, galvániszapos hordók, klóros, triklóretilénes oldószerek. Az erős szagot már az útról érezni. A zöldek a minták laborvizsgálatával megvárják a hatóság tényleges lépéseit.
Látszik, hogy sok éve nem nyúltak ehhez a területhez, megbecsülhetetlen, hogy mennyi szennyezés, méreg jutott ki a vizekbe, a földbe - osztotta meg tapasztalatait a greenfoval Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyi szakértője, aki csütörtök délután három aktivistával a Balmazújváros-Lászlóháza határában, a Hortobágyi Nemzeti Park tőszomszédságában található vegyi anyag lerakat helyszínére látogatott.

 

Sok hordó ki van törve, ki van borulva, ömlik ki a veszélyes anyag a zárt területen kívülre - sorolja a dermesztő tényeket. Van ugyan az egyik oldalról egy csurgalékvíz elvezetés, de vízzel tele, aminek nem szabadna lenni, a másik oldalon is határolja egy sima esővíz csatorna, és a hordók egy része benne a csatornában, folyik ki belőlük a folyékony méreg, többfelé pedig látható a hordókból kiszóródott rikító színű por. Az eső viszi, a szél fújja a szennyező anyagot egyenesen a Hortobágyba, a környező földekre.

A megdöbbentő állapotban lévő objektumra egy debreceni környezetvédő civil szervezet, a Terepszemle Stúdió hívta fel a figyelmünket. A szervezet munkatársai a hiányosságok miatt szerdán közérdekű bejelentést juttattak el a debreceni Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez. A zöldhatóság által átvett bejelentés szerint a Balmazújváros-Lászlóháza határában található, számukra „ismeretlen tulajdonú és üzemeltetésű veszélyeshulladék-tároló állapota gyakorlatilag semmilyen hatályos jogszabálynak nem felel meg”.

 

Mint írják, „a terület körbekerítése hiányos, világítása nem megoldott, semmilyen információ nem szerezhető be a helyszínen arról, ki az üzemeltető, kit kell értesíteni baleset esetén. A tároló állapota rossz, elhanyagolt. A tárolásra használt hordók, konténerek sérültek, erősen korrodáltak, lyukasak, szétmállottak. A bennük egykor tárolt anyagok akár keveredve is vagy épp a csurgalékvíz-tárolóba beborulva a levegővel, vízzel szabadon érintkeznek.”

A Terepszemle Stúdió kiemelte: a telepen kötelező csurgalékvíz-tárolót üzemeltetni a szivárgó csapadék számára, ám az ingatlan esővízzel telt csurgalékvíz-tárolója nem felel meg az előírásoknak, folyamatosan dőlnek bele a statikailag meggyengült raklapok, a veszélyes anyagokat tartalmazó tárolóhordók, edények. A szervezet szerint maga a terület is gondozatlan, a növényzet állapotából arra lehet következtetni, hogy ott évek óta semmilyen karbantartás nem folyt.

 

 

 

 

 

A greenpeacesek mindent dokumentáltak

o Nem úgy tűnik, mintha itt hulladék mentesítés folyt volna, ami most időlegesen megakadt, mondta. Nagyon súlyos baj, hogy nem tettek kemény lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a szennyeződés kijutását a telepről - a kritika a környezetvédelmi felügyelőséget illette.

 

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség sajtótájékoztatón jelentette be, hogy január 10-én lezárják a telepet, és a lerakat felszámolás alatt álló utolsó tulajdonosának zárolt 25 milliós bankgaranciájából biztonságossá teszik, a jelentősen veszélyesnek számító hulladékot pedig elszállítják.

A Terepszemle azt kérte a zöldhatóságtól, hogy „azonnali hatállyal rendelje el a telepen található környezetszennyező állapot megszüntetését, s függessze fel a területért felelős cég környezethasználati engedélyét az összes telephelyén”. Kérték azt is, hogy haladéktalanul kezdjék meg a cég összes telepének átvizsgálását, vizsgálják felül, hogy az érintettek az üzemeltetési tervhez igazodva szakszerűen betartották-e a kárelhárítási tervet és a tűzvédelmi szabályzatot.

 

A szervezet szerint kérdés, hogy a hulladéklerakó környékén a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai tartottak-e ellenőrzést, és a HNP a természeti területekre, az élővilágra és az élővizekre potenciális veszélyforrást jelentő telepet ellenőrizte-e, s tett-e valamilyen intézkedést az ügyben. A közérdekű bejelentés ezzel zárul: „Észleléseink alapján úgy véljük, hogy a telepen nem történtek meg a rendszeres mechanikai vizsgálatok, vagy ha megtörténtek, akkor az erről készült jegyzőkönyvek, jelentések nem fedik a valóságot. Ebből az feltételezhető, hogy más vizsgálat sem történt meg, hiszen a mechanikai vizsgálat egyszerűen és könnyen elvégezhető feladat, akár szemrevételezéssel is.” Ezért kérik a zöldhatóságot, hogy szerezzék be más társhatóságok állásfoglalását, s kérjenek tájékoztatást a balmazújvárosi önkormányzattól, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságtól arról, végeztek-e ellenőrzést a telepen, s ha igen, milyen eredménnyel.

 

 

A Népszabadság információi szerint a telepet korábban a debreceni Hajdukomm Kft. működtette, de az a cég felszámolás alatt áll, s egyelőre nem sikerült megtudnunk a felszámoló biztos kilétét. Kérdés, hogy a zöldhatóság felszólítására a felszámolónak kell-e gondoskodnia az azonnali kármentesítésről, s kérdés az is, hogy a kármentesítést kinek kell fizetnie. Ez ügyben kerestük a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség illetékesét, de nem értük el.

Cikkajánló