A TURISTA MAGAZIN KIADÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Mindazoknak, akik a Turista Magazin korábbi számait is olvasgatták, feltűnhetett, hogy e lapszám címlapján már nem szerepel a CXIX. évfolyam felirat. A magyar turista folyóiratok kiadásának történetét ismerők számára régóta tudott, hogy ez nem igazán helyes évfolyamszámozás. Kivonatos laptörténeti visszatekintőnkből az is kiderül, miért nem.

2012. augusztus 17.

Mindazoknak, akik a Turista Magazin korábbi számait is olvasgatták, feltűnhetett, hogy e lapszám címlapján már nem szerepel a CXIX. évfolyam felirat. A magyar turista folyóiratok kiadásának történetét ismerők számára régóta tudott, hogy ez nem igazán helyes évfolyamszámozás. Kivonatos laptörténeti visszatekintőnkből az is kiderül, miért nem.

írta: Kunos Gábor, fotók: MTSz archívum

 

Amióta csak felvetődött a szervezett magyar turistaság gondolata, ezzel egy időben az igény is felmerült, hogy eseményei is dokumentálásra kerüljenek. Más önálló turista sajtó nem lévén, csak néhány korabeli folyóirat (pl. a Vasárnapi Újság) hozott le időnként a régebbi időkben néhány turista témájú cikket.

 

1889
Turisták Lapja
1. évf. - 1. szám
1955
Természetjárás
1. évf.
1960
Természetjárás
Utolsó szám
1960
Turista
Első szám

 

Az első hivatalosan szervezett hazai turista alakulat, a Magyarországi Kárpátegylet (1885-től a trianoni kettészakadásáig Magyarországi Kárpátegyesület) 1873 augusztus 10-én alakult meg Tátrafüreden. Már az alakuló közgyűlésükön kimondták, hogy működésükről évente egy-egy évkönyv formájában számolnak majd be, és ezt az elhatározást tartva 1874-ben ki is adták az
elsőt. Viszont „az évkönyvrendszer a fejlődő turistaszellem megnyilvánulásával járó igények kielégítésére egészségesnek nem bizonyulván, rövidebb időközökben megjelenő lapra volt a turistaközönségnek szüksége”.

 

A Magyarországi Kárpátegyesület (MKE) Budapesti Osztálya az 1888 december 28-án történt második megalakulásakor „működése egyik legfőbb tényezőjéül s eszközéül egy turistalap megindítását tekintette, amelynek hiánya hazánkban nagyon érezhető volt”. Az új választmány első (1889 január 5.) ülésén eldöntötte, hogy a „turistaság és a honismeret terjesztésére” kiad egy folyóiratot. Vállalkozásukat teljes siker koronázta. A Turisták lapja első száma dr. Téry Ödön és
dr. Thirring Gusztáv szerkesztésében 1889 február elején jelent meg, a tervezett 500 helyett „nagy merészen” 1200 példányban, nem is sejtve, hogy idővel ez is kevésnek fog bizonyulni. 1891 szeptember 29-én a Budapesti Osztály kivált az MKE-ből, és Magyar Turista Egyesület (MTE) néven önálló szervezetként folytatta munkáját, így a Turisták lapja kiadását is. A leghosszabb ideig azonos néven megjelent magyar turista folyóirat 56 évfolyamot ért meg, a 346. lapszámot 1944
decemberében adták ki.


A Turisták lapja nagy hatással volt a többi egyesületre is. Sokan hivatalos lapjuknak tekintették, közülük néhányuknak később lehetőségük nyílt saját lap kiadására is. 1892-től az Erdélyi (Erdélyrészi) Kárpát-egyesület kiadásában megjelent Erdély című folyóirat, 1894-től az MTE Tanítói Osztályának (később Magyar Tanítók Turista Egyesülete) hivatalos lapja a Turista Közlöny, 1910-től a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület (később T és A részvénytársaság) fiatalos orgánuma a Turistaság és Alpinizmus, 1912-től a Természetbarátok Turista Egyesülete kiadványa, a Természet -
barát színesítette a turista lapok palettáját, hogy csak a kiemelkedőbbeket említsük.

 

A háború után a polgári turista szervezetekkel szemben történt állami felszámolások véget vetettek az MTE további működésének is. 1945-46-ban az ország új rendszere nem engedett meg semmilyen turista lapot kiadni. 1947-től 1951 márciusáig tovább folytatódhatott a Természetbarát újság megjelenése (TTE). 

 

A magyar turista lapkiadás ettől kezdve teljesen állami kézbe került. Már 1948-tól megjelent a Sport és Testnevelés, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Országos Testnevelési és Sportbizottság havi folyóirata. De ez a lap (már a nevéből is következve) csak nagyon kevés turistatémájú cikket hozott le az oldalain. ugyanez a szervezet adta ki a Természetjárás című folyóiratot 1955 áprilisától (I. évfolyam 1. szám), mely az 1956-57-es események alatt szüneteltetve egészen 1960 júniusáig ezen a néven került a turisták kezébe. júliusban Turista néven folyamatos évfolyam és lapszámozással folytatódott a lap, és ezen a néven jelent meg 1970-ben a XV i. évfolyam 12. (decemberi) száma. Ezen időszak alatt a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSz) hivatalos lapjaként is nevezték. 1971-ben (XV ii . évfolyam 1. szám, január) újabb névváltozás következett, megszületett a mai név - a Turista Magazin.

 

1970
Turista
Utolsó évf., 12. szám
1971
Turista Magazin
17. évf., 1. szám
2001
Turista Magazin
Timp újraindít, 4. szám
2003
Turista Magazin
Timp, utolsó szám

 

 

A magazin szerkesztősége által az 1973 januári számban (minden magyarázat nélkül) egy újabb évfolyam számozási rendszer került bevezetésre, valószínűsíthetően a szervezett magyar természetjárás közelgő 100 éves évfordulója alkalmából. A rendes, 19. évfolyam mellett zárójelben a 84. évfolyam is fel lett tüntetve, ami a Turisták lapja kiadásának évétől eltelt évek száma, vagyis belevették azokat az éveket is, amikor semmilyen lap sem jelent meg a háború után említettek közül. Az természetesen nem zavarta őket, hogy az a lap már jó ideje nem jelenhetett meg a korábban már említett körülmények miatt. Ez a kettős számozás még további hibákat is magában rejtett. 1975-ben az augusztusi szám még 21. (86.) évfolyamot jelzett, majd szeptemberben 25. (86.) évfolyamra váltottak, de ezzel még nem lett vége a kavarodásnak. 1977-ben a belső fejlécbe egyszer „Alapítási éve: 1889.” is megjelenítésre került, amit később az egyes lapszámokban „Az első magyar turistalap alapítási éve: 1889.” mondatra változtattak. Az 1977 januári számban 27. (88.) évfolyam, ám a februáriban már 29. évfolyam szerepelt, de a zárójeles számozás nélkül, amit tovább vittek 1978-ban és 1979-ben is. 1980-tól egy huszáros váltással már csak a korábban zárójelbe tett évfolyamszámozással (91. évfolyam) folytatódott a kiadás 1999 júliusáig (110. évfolyam), amikor megszüntették.


2000-ben semmilyen turista lap nem került kiadásra, majd a 2001. júliusi számmal a Timp Kft. a magazin kiadási jogát az államtól megszerezve 112. évfolyamként újraindította, mintha az előző évben is megjelent volna. 2003-ban újabb változás következett, a Kornétás Kiadó szerezte meg a Turista Magazin kiadási jogát, aki 2004 végén (115. évfolyam) megszüntette, és a még 2001 októberében indított Mount Everest című folyóiratával egybeolvasztva Hegyisport és Turista Magazin (HTM) néven adott ki egy új újságot. Ez a helyzet 2009-től ismét átalakult, a HTM önálló magazin lett, a Turista Magazin ezen a néven újra kiadásra került. Fejlécébe bekerült a Természetbarát Szövetségre utaló Természetbarát kifejezés, bár a magazint továbbra is a Kornétás Kiadó adta ki. Ekkor CXVI. évfolyam került rá. Helyesen, a HTM időszak nem került be a számozásba.

 

2003
Turista Magazin
Kornétás, 1. szám
2004
Turista Magazin
Kornétás - utolsó
2009
Természetbarát TM
Újraindított
2012
Természetbarát TM
Utolsó

 

 

Mennyi az annyi? Hogy is állunk az évfolyamszámozással?
Ha a jelenlegi gyakorlatot vesszük alapul, akkor a Turisták l apja kiadásától (1889) számítva az eltelt éveket, akár rendben is lehetne a dolog 1999-ig (110. évfolyam). Figyelembe véve, hogy 1945-ben, 1946-ban semmilyen turista témával foglalkozó lap nem jelent meg, és 2000-ben a 111. évfolyam sem, a 2012-es év CXi X. évfolyama megjelölés csak úgy állhatná meg a helyét, ha elődjének tekinti a korábban megjelent újságokat, a Természetbarátot és a Sport és Testnevelést is. Azonban a Turista Magazinnak konkrét elődei voltak a Természetjárás és a Turista, ezek számozását követte folyamatosan a történelmietlen változtatásig.


A turistaság történetével foglalkozók véleménye szerint a Turisták lapja elődnek való tekintése mindenképpen túlzás, de a másik kettő sem igazán elfogadható. A helyes számozás az 53. évfolyam lenne. De ez sokakat tán nem is érdekel - igazuk van, a lap tartalma a lényeg...

 

Cikkajánló