Különleges templom a „ráncos homlokú” Bél-kő látképével

Kevés olyan kilátóhely van a Bükk-fennsík lábánál, ahonnan a Bél-kő harmonikaszerű sziklapárkányai pazarmód jól mutatnak a tájban. Az egyik ilyen a Bükkszentmárton határában lévő, dombtetőn megbújó Szent Márton-templom, amelynek ódon külleme mellett a története is érdekes.

Szöveg:
2023. február 12.

Kevés olyan kilátóhely van a Bükk-fennsík lábánál, ahonnan a Bél-kő harmonikaszerű sziklapárkányai pazarmód jól mutatnak a tájban. Az egyik ilyen a Bükkszentmárton határában lévő, dombtetőn megbújó Szent Márton-templom, amelynek ódon külleme mellett a története is érdekes.

A bélapátfalvai országútról messziről látható a kis templom sziluettje. Ott áll Bükkszentmártontól délre, már-már hetykén, egy dombon, a fák karéjában. Szinte hívogatja az arra járót, hogy álljon meg előtte, csodálja meg, és járja körbe.

A dombocskát, melyre az országút felől lépcsőkön juthatunk fel, szántóföldek szegélyezik. A Szent Márton védőszentről elnevezett kőtemplom télen, a finom porcukorréteg borította tájban talán még egyedibb, sikerült így elcsípnünk.

Az interneten kutakodva szert lehet tenni némi információra, többek között, hogy a 12. századi eredetű, román stílusú építményt a törökök 1554-ben lerombolták, ekkor néptelenedett el közel 200 évre a körülötte lévő falu is. A pusztítás elől a lakosság a 16-17. században a közeli völgybe, a község mostani helyére, a Csergedező-patak két partjára menekült át.

A templom újjászületésére egészen 1736-ig kellett várni, amikor is Baranyai István remete, a környék népétől összekéregetett pénzen építtette újjá a templomot, középkori kövek és a bélapátfalvai ciszterci monostor köveinek felhasználásával. Ekkor épült hozzá északi sekrestyéje és bádogsisakos fa huszártornya, valamint ekkor kapott barokk templombelsőt. A 19. század 30-as éveiben ismét rendbe tették, majd azóta többször felújították.

Jelenleg restaurálás miatt nem látogatható, de a templomajtón keresztül bekukucskálhatunk. A faállványzat ellenére is látszanak a készülő, szép freskók.

És a külső falakon is van mit szemrevételezni. Az egyhajós, keletelt, huszártornyos római katolikus templom déli oldalfalán a kváderkőbe egyforma félköríveket mélyített az egykori kőfaragómester. A két ablak között egy fura, nagy méretű kőlap vonja magára figyelmünket, melyen méretes szabályos lyuk tátong. Falai részben faragott kőből, részben terméskőből épültek.

A nyugati fal tengelyében nyílik a kőkeretes bejárati kapu, fölötte tölcsérbélletű ablak látható, a tetőgerincen ácsolt huszártorony ül. Sarkai támpillér nélküliek, ám a nyugati oromfal két szélét jókora harántpillérek támasztják alá. Az épület műemléki védelem alatt áll.

Ami a helyszín egyik nagy előnye, hogy a dombról csodás kilátás nyílik a Bél-kő sziklaráncos oldalú, csipkésre bányászott hegytömbjére.

Megközelítés

Bükkszentmárton település felé a jobb oldalon, a dombtetőn áll. Magától a községtől délre, kb. fél órás gyaloglásra található a főút közelében. Ha gépkocsival érkezünk, akkor az autót a templom melletti földúton lehet hagyni.

A cikk először 2022 februárjában jelent meg.

Cikkajánló