A barlangok védelmében

Befejeződött a barlangbejáratok biztosítása és lezárása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése a Mecsek és a Villányi-hegység területén.

Szerző:
forrás: DDNPI
nemzetipark.gov.hu
Fotó:
DDNPI
2013. október 21.

Befejeződött a barlangbejáratok biztosítása és lezárása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése a Mecsek és a Villányi-hegység területén.

A természetvédelmi célú beruházás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében valósulhatott meg, teljes költségvetése 66 192 019 Ft volt. A munkálatok 2012-ben kezdődtek meg a Mecsek és a Villányi-hegység barlangjaiban.

 

Az Igazgatóság működési területén, a Mecsekben és a és Villányi-hegységben mintegy 250 barlang ismert. Ezek egy része fokozottan védett, vagy megkülönböztetetten védett barlang. E barlangok védettségét egyediségük, s a bennük található képződmények sokasága indokolja. A projekt eredményeként 16 fokozottan illetve megkülönböztetetten védett barlang és képződményeik megóvása, valamint a védett és fokozottan védett denevérek élő- és telelőhelyeinek védelme, továbbá a barlangokban az élet- és balesetveszély elhárítása valósult meg.

 

 

Hogyan és hol látogathatunk barlangokat?

 

 

Turisztikai barlangok


A turisztikai barlangok látogatása nagyobb létszámú csoportokban, szakvezetővel történik. A kirándulás célja természeti, kultúrtörténeti értékek megtekintése, tanulmányozása, valamint a környezeti oktatás, nevelés és az aktív pihenés. A látogatás feltételeinek kialakítása és biztosítása jelentős természetátalakítást igényel. A mozgásukban nem korlátozott vendégek látogatása érdekében a barlangban kényelmes és biztonságos közlekedést lehetővé tévő, szükség szerint korláttal ellátott járószint (létra, lépcső, híd) és elektromos világítás biztosított. A barlang bejárásához speciális felszerelésre nincs szükség.

 

 

Kalandturisztikai barlangok

A barlangi kalandturizmus kisebb csoportokban (5-10 fő), szakvezetővel történő látogatás a közel természetes állapotú barlangban kalandkeresés és aktív pihenés céljából. A látogatás feltételeinek kialakítása és biztosítása természetátalakítást nem igényel, csak a biztonságos közlekedést segítő elemek (lépés, létra, kapaszkodó, drótkötél stb.) biztosítottak. A barlang kúszással, mászással történő bejárása mozgáskészséget, fizikai állóképességet valamint barlangi alapfelszerelést (overall, sisak, fejlámpa) igényel.
 

 

Turizmus számára megnyitott barlangok Magyarországon

Vannak olyan barlangok, amelyek közvetlenül turistautak mellett helyezkednek el. Ezek a barlangok fokozottan ki vannak téve az illegális behatolásoknak, melyek során képződményeik károsodhatnak, valamint a hívatlan látogatók számára élet- és balesetveszélyesek. Ezért a beavatkozások elsődlegesen a barlangbejáratok biztonságos lezárását foglalták magukban. Továbbá kicseréltük a természetvédelmi kezeléshez és a barlangok kutatásához szükséges korábban beépített, de napjainkra korrodált, balesetveszélyessé vált műszaki létesítményeket, létrákat rozsdamentes acélból készült szerkezetekre. A barlangokban az új kiépítések a kutatók számára a biztonságos közlekedést segítik, a képződmények megóvását szolgálják.

 

Számos olyan barlang - pl. Abaligeti-barlang, mánfai Kőlyuk-barlang - is található a területen, amely védett vagy fokozottan védett denevérek élőhelye. Mivel a denevérek fokozottan érzékenyek a zavarásra, valamint életterük az elmúlt időkben jelentősen csökkent, ezért szükséges élőhelyük lezárással biztosított védelme.

 

A Villányi-hegységben található hévizes eredetű barlangok, mint amilyen a Beremendi-kristálybarlang és a Nagyharsányi-kristálybarlang, cseppkövekben, cseppkőlefolyásokban, ásványkiválásokban különösen gazdagok. E barlangok emiatt fokozott védelmet élveznek. Képződményeik sokszor az omladékot borítják, a járóútvonalba esnek. Ezért adott szakaszokon, főképpen a Nagyharsányi-kristálybarlangban, a természetvédelmi és kutatási célú barlangbejárásokhoz a geológiai értékek védelme érdekében rozsdamentes acélból járóútvonalat építettünk ki.
Az egyik legjelentősebb beruházás a projekt során az orfűi Vízfő-barlang rekonstrukciója volt, melynek keretében a valamikori vízmű általi hasznosításhoz kapcsolódó, napjainkban azonban már nem használt műtárgyakat és szerelvényeket bontották el.

 

A fokozottan védett Vízfő-barlang a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében van, felszíni területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, valamint az Európai Közösség Natura 2000 hálózatába tartozó terület.

 

 

A Mecsek legnagyobb karsztforrását a Baranya megyei Vízmű (majd Komló-Víz Kft.) az 1970-es évek közepétől hasznosította Komló vízellátására, később a Dunántúli Regionális Vízmű üzemeltetésébe került. Napjainkban a barlangból vízkivétel már nem történt.

 

Az egykori kiépítés mintegy 100 m hosszúságot érintett a barlangban. Ekkor víz- és elektromos vezetékeket, betonjárdákat és lépcsőket, valamint víztározási célból betonmedencéket alakítottak ki a barlangban. E műtárgyak állapota napjainkra leromlott, korrodálódott, balesetveszélyessé vált.

 

Bár a vízmű általi hasznosítás egy része visszafordíthatatlan változást okozott a barlangban, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a projekt keretében a természetközeli állapot visszaállítására törekedett.

 

A munkák során a már nem használt műtárgyakat és szerelvényeket kibontották és a bejárati szifont kitisztították. A bejárati tárót biztonságosan, denevérvédelmi szempontokat is figyelembe véve lezárták és a barlangban a vízzel borított részeken a természetvédelmi kezelést, bejárást lehetővé tevő rozsdamentes acélból készült járófelületet alakítottak ki a bejárati szifon környezetében és a Zuhatagos-terem taván keresztül.

 

Cikkajánló