Tudod, hogy miért igazán különleges élmény Magyarországon túrázni?

Bár hazánkban nincsenek magashegyek és a tenger partján sem túrázhatunk, vándorlásaink közepette azonban érdemes tudatosítanunk, hogy a hegyekkel övezett Kárpát-medencében különlegesen magas a biológiai sokszínűség.

Fotó:
Adobe Stock
2021. december 6.

Bár hazánkban nincsenek magashegyek és a tenger partján sem túrázhatunk, vándorlásaink közepette azonban érdemes tudatosítanunk, hogy a hegyekkel övezett Kárpát-medencében különlegesen magas a biológiai sokszínűség.

A biogeográfia, más néven életföldrajz az élőlények elterjedésével foglalkozik (többek között). Európában kilenc ún. biogeográfiai régió található, ezek közül a csak a Kárpát-medencére jellemző, Európa területének mindössze 3%-át kitevő pannon régióban számos olyan védett élőhelytípus és faj található, amely máshol Európában nem fordul elő. A Kárpát-medencében nemcsak a biodiverzitás és a területre jellemző, ún. endemikus fajok száma magas, de például a madárvilág szempontjából is különös jelentőséggel bír a terület.

Ez az impozáns tény ugyanakkor az egyes fajok és élőhelyek veszélyeztetettségét is jelenti, hiszen az jelentős mértékben korlátozott elterjedésükből adódik. Leegyszerűsítve: pannon homoki gyepeket és szikes sztyeppeket például nem nagyon találunk máshol Európában, éppen ezért kell fokozottan óvnunk ezeket a meglehetősen sérülékeny élőhelyeket.

A jelenség mögött egyébként jól ismert folyamatok állnak. Egyrészt a hegykoszorú védelme közvetlenül is hatással volt a biológiai sokszínűség kialakulására, de a medencejellegből adódó víztöbblet, valamint a vizes élőhelyek jelentős részben megcsappant, de még viszonylag magas aránya is kiemelkedő tényező e tekintetben. Ezen jelenségek, valamint a hegyek által szintén befolyásolt összetett időjárási viszonyok eredménye az, hogy eltérően a többi biogeográfiai régió alapvetően zónás elrendezésétől, a pannon régió vegetációjának szerkezete mozaikszerű, amely nagyban meghatározza az élővilág sokszínűségét is.

Hazánkban túrázva rengeteg helyen szembeötlő a táj sokszínűsége. Hogy csak egy példát emeljünk ki: a Csákvár fölötti magaslatokra kikapaszkodva egy cseppnyi mediterrán hangulat fogad a cserszömörcés karsztbokorerdőben, de a kifejezetten ritka, délszaki növényeknek otthont adó sziklagyepek alatt pár méterrel, a meredek északi oldalakban már hűvös bükköst találunk, amely éppen ellenkezőleg, a jégkorszakból itt maradt, hidegkedvelő reliktumfajoknak ad menedéket. Alattunk a Zámolyi-medence alföldi tájakat idéző fűtengere, a távolban pedig a Velencei-tó víztükre és tekintélyes nádasa látszik. Magyarország kicsiben.

Cikkajánló