A kövek mesélnek

Geológiai barangolás Magyarország lankái között.

Szöveg és fotó:
2021. november 18.

​Egy löszfal segíthet megérteni a klímaváltozást

A szerb határ közelében található 11 méter magas löszfal rétegei árulkodnak az elmúlt évezredek klímaváltozásairól.

A Duna–Tisza köze déli részén, a Bácskai löszös síkság kistájon, nem messze a szerb határtól fekszik Katymár. A kis falut különösebb látnivalót nem rejteget a vidéket járó turisták számára, egy komoly „geocsemegét” azonban igen. Katymártól kb. 2 km-re délnyugatra található egy löszfal, amely az utóbbi évtizedekben a negyedidőszakkal foglalkozó szakemberek egyik fontos terepi helyszíne lett.

A 11 m magas löszfal üledékeiből olyan információk olvashatók ki, amelyek segíthetnek megérteni az előttünk álló globális klímaváltozás folyamatait is.

A földtörténeti jégkorszak (pleisztocén) hidegebb és szárazabb, ún. glaciális szakaszaiban Európában, így a Kárpát-medencében is a munkaképes szelek vették át az uralmat. Az óriási homok– és porviharok során nem csak az akkori táj borult sötétségbe, hanem jelentős felszínátalakulás is zajlott.

Európa északi területein, a London–Köln–Krakkó–Kijev vonalig óriási belföldi jégtakarók, a magasabb helyeken (pl. a magashegységekben) pedig gleccserek nyújtózkodtak. Az olvadékvizek által a jégtakarók előterében lerakott, különféle szemcseméretű, majd kiszáradó üledékeket a viharos északias szelek könnyedén a magasba tudták emelni. Így vette kezdetét Európában az a hullóporos üledékképződés, amely a nagy területekre kiterjedő löszfelhalmozódásokat generálta.

Magyarországon az imént vázolt folyamatok helyett a nagyobb folyóink (pl. Duna és mellékfolyói) által elhagyott, majd kiszáradó hordalékkúpok felszínéről kifújt kőzetliszt játszotta a legnagyobb szerepet a lösz kialakulásában.

A szélfútta por a légkör mintegy 2500–3000 m-es magasságáig is feljuthatott, s akár 10 km-es távolságra is eljuthatott és szélárnyékos helyeken, füves pusztaságokon halmozódott fel (kb. 0,5 mm/év sebességgel). Ezt követően a diagenetikus folyamatok hatására többé-kevésbé cementált lösszé alakult az évezredek folyamán.

A katymári löszök képződése kb. 32 ezer évvel ezelőtt kezdődött meg, s kb. 13 ezer évvel ezelőtt fejeződött be (középső-würm vége, felső-würm). A szél által szállított és lerakott kőzetliszt a bácskai területeken a Dunántúli-középhegység és a Mecsek irányából lefutó vízfolyások által kialakított pliocén–pleisztocén hordalékkúpra rakódtak le, melyet később futóhomok borított be.

A katymári löszfal anyaga nem képez homogén egységet, hanem a különböző léptékű környezeti és klimatikus változások hatására löszös képződmények, valamint fosszilis talajok sorozataként értelmezhető. Az üledékanyag részletes vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy a löszképződés kb. 20 ezer éve alatt lehűlési és felmelegedési szakaszok váltogatták egymást a jégkor végén, a Kárpáti belső löszövezetben.

Árulkodó csigák

A szelvény legalsó löszrétege egy hidegebb klímaszakaszban (Heinrich esemény) rakódott le, amelyet a löszben megtalált hidegtűrő és mezofil puhatestű fajok (csigák) is bizonyítanak. Egy faszeneket tartalmazó vékony égett szint fölött ismét egy tipikus löszréteg következik, hidegtűrő és mezofil csigafajok dominanciájával, ill. felfelé haladva azok mennyiségének növekedésével.

Az eddigi két hidegebb löszképződéssel jellemezhető szakaszt egy rövidebb felmelegedési (Dansgaard–Oeshger ciklus) követte, amely során a korábban lerakódott lösz talajosodott, azaz egy fosszilis talaj alakult ki. A felmelegedést egy újabb lehűlés követte, amely során hidegkedvelő csigák dominanciájával jellemezhető tipikus lösz rakódott le.

Ezt egy száraz–hűvös éghajlaton képződött homokos lösz, majd megint egy lehűléses tipikus löszréteg követi. A kb. 11 m magas szelvényt holocén csernozjom talaj zárja le, amely az aktív talajréteget képviseli napjainkban.

A katymári rétegsor jelentősége abban rejlik, hogy egy teljes, üledékképződési hiány nélküli kb. 20 ezer évet fog át, amelyben a kutatók kb. 20–40 éves léptékben tudják tanulmányozni a jégkor végének klímaváltozásait.

A löszös összlet teljessége miatt összevethető a nemzetközi klimatológiai kutatásokban alapvető grönlandi jégtakaró fúrásszelvényeivel, az antarktiszi jégtakaró szelvényeivel és a kínai löszrétegsorokkal is. A nemzetközi szinten is jelentős katymári alapszelvényhez hasonló Nyugat- és Közép-Európából nem ismertes, ilyesfajta löszös kifejlődések csak Ukrajnában és Kínában találhatók.


Mire tanít minket a jégkor végi utolsó nagy löszképződés üledékes rétegsora?

És milyen következtetéseket lehet levonni belőle a jövő klímaváltozásaira vonatkozóan? Láthattuk azt, hogy a kb. 20 ezer évet átfogó katymári szelvény képződése közben, viszonylag rövid idő alatt többször is komolyabb klímaváltozás zajlott le a területen.

A hidegebb és szárazabb szakaszokban a légkörből kihulló kőzetlisztből lösz képződött, míg a melegebb és csapadékosabb etapokban a korábban lerakódott löszök talajosodtak, rajtuk dús vegetáció alakult ki. A klíma megváltozása az üledékképződés típusát, sebességét, a talajképző folyamatokat, valamint a vegetáció és az állatvilág átalakulását is maga után vonta. Régészeti lelőhelyekről tudjuk, hogy a megváltozó környezethez természetesen az emberi közösségeknek is igazodniuk kellett. Ez mind tanulság lehet a mai kor emberének a globális klímaváltozással folytatott harcban.

A múlt klímaváltozásait elemezve, megértve talán jobban megismerhetők lesznek a jövő éghajlatváltozásai is.

A katymári löszfal védett földtani alapszelvény, ezért a terepen a „mindent a szemnek, semmit a geológuskalapácsnak” elv érvényesül. Itt jegyeznénk meg, hogy hasonlóan fontos és izgalmas bácskai löszszelvény a közeli Madaras határában is található is.

Forrás: akovekmeselnek.hu

A szentbékkállai kőtenger kialakulásának nyomában

A szentbékkállai kőtenger kialakulásának nyomában

2022.05.28.

A Balaton-felvidék területén, a Káli-medencében különös, bizarr sziklaalakzatok, kőtengerek hívják fel magukra a kíváncsi geotúrázók figyelmet. Az egyik legszebb, legépebben megmaradt (a malomkőbányászat elől megmenekült), napjainkban már védett kőtenger Szentbékkálla község északnyugati határában kereshető fel.

→ Tovább
Kővé vált öregasszonyok a Bucsecsben

Kővé vált öregasszonyok a Bucsecsben

2022.05.07.

A Bucsecs-hegység izgalmas formakincsével kiválóan alkalmas arra, hogy a főgerincen történő vándorlásunk során megcsodáljuk a belső és külső erők évmilliós harcának eredményét. Ezúttal szél által „megfaragott”, látványos sziklatornyokat tanulmányozunk.

→ Tovább
A biatorbágyi Nyakas-kő titkai

A biatorbágyi Nyakas-kő titkai

2022.04.10.

A Pest megyei Biatorbágy városától délre, a Füzes-patak völgye fölé merész sziklaalakzatok emelkednek, amelyek a környező táj emblematikus elemei. A legnagyobb sziklamonstrum a Nyakas-kő névre hallgat.

→ Tovább