Tündéri kis zempléni falu a kaszálórétek között – Komlóska

Ha van olyan magyarországi település, amelynek látványáért érdemes akár többórás autóutat is bevállalni, csak hogy egyszer az életben ott legyünk, és végigsétáljunk kanyargós főutcáján, akkor a Zempléni-hegységben megbújó Komlóska ilyen. A zsákfalu felett magasan trónoló Pusztavár romjainál pedig olyan pompás kilátást találunk, hogy egyből leesik az állunk.

Szöveg:
2022. szeptember 18.

Ha van olyan magyarországi település, amelynek látványáért érdemes akár többórás autóutat is bevállalni, csak hogy egyszer az életben ott legyünk, és végigsétáljunk kanyargós főutcáján, akkor a Zempléni-hegységben megbújó Komlóska ilyen. A zsákfalu felett magasan trónoló Pusztavár romjainál pedig olyan pompás kilátást találunk, hogy egyből leesik az állunk.

Gyönyörű őszi nap virradt ránk. Az idő is megenyhült, olyan szép szeptember végi nap volt, amikor az alacsonyan járó nap aranypatinát borít a földre. A hegyek tarka ruhát öltenek magukra, az erdő még tömör zöldjében egyre több az aranysárga, a piros és a barna. Vétek lett volna kihagyni egy zempléni kirándulást.

A hívószó ezúttal Komlóska, Magyarország egyik legszebb fekvésű települése, amelyet gyakran emlegetnek a Zemplén gyöngyszemeként is az útikönyvek, illetve a község felett magasodó hegy tetején található Pusztavár romjainak felfedezése volt.

Ez utóbbinak körpanorámájáról szintén ódákat zengenek a természetjáró bloggerek. Kíváncsiak is lettünk, milyen lehet élőben.

Élő múlt és hagyományok

Erős ruszin kötődése miatt a Ruszin Tájházban kezdtük az ismerkedést az egyutcás Komlóskával, hogy képbe kerüljünk a település kulturális gyökereivel. Segítségünkre volt ebben Fekete Zoltánné Mónika, aki a tájház szakavatott ismerője, hiszen itt lakik a községben, és szívesen osztja meg tudását a turistákkal.

A település már az Árpád-korban lakott volt, nevével a 14. század végén találkozunk, egy 1396-ban keltezett oklevél Komlós, illetve Komlóstelek néven említi. Ekkor a Csirke család birtoka, a 16. század végén pedig a Rákóczi-uradalom része volt a környező területekkel együtt.

A Rákócziak voltak azok, akik először telepítettek be ruszin jobbágyokat a birtokaikra.

A mostani lakosok ruszin ősei azonban az 1720-as években kerülhettek ide Kárpátaljáról – meséli Mónika. A hegyek közé zárt, mostoha természeti viszonyok között élő lakosság megélhetését főként az erdők, az erdei gyűjtögetés és az állattartás biztosította.

Később, a 19. századtól a lakosság jelentős erdőrészeket vágott ki a patakok melletti területeken, hogy az így kialakított hegyi legelőkön szarvasmarhát és juhot tarthassanak. Ezért is hívják Komlóskát irtványtelepülésnek. Ha végigsétálunk a főutcán és az arról leágazó néhány utcácskán, akkor látni fogjuk, hogy a falu mai településszerkezete alapján az utcás-soros, szalagtelkes típusba sorolható. A megközelítőleg téglalap alakú, keskeny és hosszú telkek az utcafrontra néznek.

A 19. század első felében épült, szobára, pitvarra és ólra tagozódó ház nyújt otthont ma a tájháznak. Falazata gerendavázra épített, kívül-belül sárral tapasztott paticsfal, a padló döngölt föld.

És ami a különlegessége, hogy Magyarországon egyedül itt látható eredeti állapotban úgynevezett kabolás kemence a mellé épített masinával (zárt tűzhellyel).

A tisztaszoba éke e kemence, amely körül a 20. század első évtizedeiben használatos konyhai eszközök találhatók.

Kabolás kemence

A belső fűtésű, hasáb alakú kemence hatalmas teste a tisztaszoba egynegyedét tölti be. Szája a szobában van, a füst a fölötte lévő füstelvezető kabolán – fából és sövényből készült, sárral tapasztott kürtőn – át távozik a pitvarnak hívott belépőhelyiségbe.

A szoba közepén végighúzódó mestergerendán borotvát és fém evőeszközöket tároltak egykor. Kis méretű szentképek, vallásos szobrocskák, első világháborús emlékképek és néhány század eleji családi fénykép díszíti még a szobát. A sötét alapszínű, piros, sárga, zöld és kék virágmotívumokkal csinosított karosládákat a 19. század végén készítették sátoraljaújhelyi asztalosmesterek. Főként menyasszonyok hozományát vagy ruhaneműt tároltak benne. A ház pitvarát fallal kettéosztották, a szabadkémény alatti részt tárolóhelyként, kamraként használták. A pitvart az udvarról nyíló bejárattal az istálló követi, ahol tehenet, lovat, esetleg nyulat tartottak.

Ruszinok

A keleti szlávokhoz tartozó ruszinok hagyományosan erdei, hegyi emberek, akik a mai napig elsősorban Kárpátalja és Kelet-Szlovákia hegyvidéki területein, apró falvakban élnek. Kisebb csoportjaik a 18. században a mai Magyarország északkeleti vidékeire vándoroltak, jelenleg főleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek, Komlóska pedig az egyik központjuk. Magyarországon a szocialista időszakban a ruszinokat a magyarországi szlováksághoz sorolták, emiatt nem volt saját szervezetük, iskolájuk. A rendszerváltás után a magyar állam elismerte a hazai ruszin kisebbséget, így megalakultak a kisebbségi önkormányzatok, Komlóskán pedig létrejött a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ. A ruszin identitás megőrzésében fontos szerepe van a görögkatolikus egyháznak.

Pusztavár romja

A Komlóskát szegélyező hegyek egyikén találhatók a Pusztavár, középkori nevén Solymos várának romjai. A településről a piros T jelzésen vagy a piros rom jelzésen jutunk fel az erősség maradványaihoz. A Hollós-patak sekély völgyéből egykori kaszálóréteken keresztül érjük el a látványos erdőt. A séta innentől gyorsan lihegős kaptatásba csap át az emelkedőn, de valahogy csak fel kell jutni a 420 méter magas csúcsra, amihez bizony 200 méter szintet kell leküzdeni a falutól számítva.

Az utunk szép tölgyesen, majd bükkösön át vezet egészen a Pusztavár aljáig. A csúcsig folyamatosan emelkedő út az utolsó métereken egy combos felszökéssel ér fel a romokhoz. Az erdőből kibukkanó kilátópont azonban minden fáradozásunkért kárpótol.

A körpanoráma lenyűgöző: északon a völgybe ékelődött Komlóska látképét a Zempléni-hegység erdős csúcsai keretezik. Nyugatra Erdőhorváti házai sejlenek fel, délre pedig a tokaji Nagy-Kopasz is látható.

A Komlóskát körülölelő, egykori kaszálórétek is roppant látványosak innen nézve. A zempléni falvak feletti, sokszor a nyergekben található hajdani kaszálókon kárpáti, hegyvidéki növényfajok telepedtek meg az évszázadok során fenntartott gazdálkodásnak köszönhetően. Ezek az egykori kaszálórétek rendkívüli botanikai értékkel rendelkeznek, ezért a legeltetés megszűntével ezen élőhelyek fenntartása, a cserjésedés megakadályozása ma már a természetvédelem feladata.

Érdemes a csúcs minden oldalán szétnézni, kimenni a kilátópontokra, és hátradőlve hosszan élvezni az elénk táruló pompás látványt, a csendet és az őszi napsütést. A romok között azonban óvatosan, a lábunk elé nézve közlekedjünk, mert a növényzet helyenként benőtte a falmaradványokat és az ösvényt, így ha figyelmetlenek vagyunk, könnyen megcsúszhatunk a köveken.

A vulkáni kúpon lévő romok eredetéről nem sok biztosat tudunk. Az erősség pontos építési dátumát nem ismerjük. A történeti források szerint az Anjou-házi I. Károly (Károly Róbert) király zempléni hadjárataiban hősiesen harcoló Tolcsva nemzetség tagjai kapták meg uralkodójuktól adományba a komlóskai földet, amelyen nagy valószínűséggel 1312 után emelték szállásul a kővárat. A 14. században a Csirke család birtokolta, majd alig néhány évtized múlva, 1398-ban egy oklevél már elpusztult várként említi, amelyet később sem építettek újjá. Innen ered a népnyelv által ráragasztott Pusztavár elnevezés.

Az ásatások alapján az erődítmény téglalap alaprajzú volt, és a két végén egy-egy kőbástya erősítette. A közelmúltban végzett állagmegóvó munkálatoknak köszönhetően jelenleg a nyugati oldal pár méter magas kőfala és a két végpontot kijelölő északi és déli bástya méteres alapja látszik a hegytetőn. A romok Komlóska felőli részén egy mobilinternet-adótorony magasodik, és napelemek is találhatók mellette, de ezek nem zavarják a kilátást a környékre. A csúcsról a vár északi részénél kanyargó tanösvény piros jelzésén tudunk visszaereszkedni Komlóskára. A közel 4,5 kilométeres körtúra két és fél óra alatt kényelmes tempóban bejárható.

A templom a falu szíve

A Pusztavárból visszaérve szaporán szedjük a lábainkat az alig több mint 200 lelket számláló falu utcáin, mert vár minket – ahogy a helyiek hívják – a pancsó. A pancsó ruszinul uracskát jelent, és ezzel a névvel illetik a ruszinok a papjukat – tudjuk meg Molnár Dezsőtől, a Komlóskai Görögkatolikus Egyházközség papjától. A pancsó párja pedig a panyi, amely megnevezést a pap feleségére használják. Bár még csak néhény éve szolgál Komlóskán, Molnár Dezső úgy látja, a komlóskaiaknak fontos a vallás, a közösség és a ruszin identitás. „Számontartják egymást, még akkor is, ha a faluból elszármaztak. A nagyobb vallási ünnepekre, húsvétra, karácsonyra, illetve keresztelőkre, esküvőkre vissza-visszatérnek azok is, akik már nem élnek Komlóskán. Szorgalmas, dolgos, összetartó, vallásos emberek, nem véletlen, hogy a Rákócziak ruszinokat telepítettek le itteni birtokaira” – teszi hozzá a pancsó.

Bár homályos az egykori templom építésének időpontja, de annyi a történeti források alapján elmondható, hogy a 18. század közepén már állt egy fatemplom a településen.

Ennek az alapjaira épült fel a mostani kőtemplom 1810 és 1820 között. A templomajtó fölött látszik is a kőbe belevésve az építés befejezésének dátuma.

Az újonnan felépült kőtemplomnak Urunk Mennybemenetele lett a titulusa. 1895-ben építették rá a templomra a tornyot az Amerikába kivándorló komlóskaiak adományaiból.

Az istenházába belépőnek meglepő lehet, hogy hiányzik a templomhajót és a szentélyt elválasztó ikonosztáz, de a jellemzően kék színű belső tér aranyozott gipszstukkóinak gazdagsága enyhíti a hiányérzetet.

A templombelső is különlegességeket rejt: mennyezetén a díszítés domborműves, ilyen díszítéssel nem találkozunk a környék templomaiban.

A baldachinos főoltár a 19. század végéről származhat. A belső tér és a freskók restaurálása 1998-ban fejeződött be. A templom külsejét legutóbb 2019-ben újították fel. Komlóskai sétánkat a Ruszin park romantikus környezetében fejeztük be, amely minden évben a ruszin napnak és a falunapnak is helyet ad, de kiváló közösségi tér és piknikezőhely is egyben.

Hasznos információk

Ruszin Tájház

Cím: 3937 Komlóska, Rákóczi út 20.

Nyitvatartás:

Az év minden napján előzetes bejelentkezéssel, ingyenesen látogatható. Tájházkulcs és idegenvezetés: Fekete Zoltánné Mónika, (tel.: 06-47/338-127; 06-47/538-013; +36-30/694-5539)

Urunk Mennybemenetele görögkatolikus templom

Nyitvatartás: mindennap

Parókus: Molnár Dezső

Parókia: 3937 Komlóska, Ady Endre u. 22., tel.: 06-47/338-228

Bővebb információ: www.komloska.hu

A cikk a Turista Magazin 2021. novemberi számában jelent meg, amelyet a linkre kattintva megrendelhetsz. A Turista Magazin korábbi lapszámai szintén elérhetőek.

Cikkajánló